barometr-rynku-pracy-4

Dodano 8 października 2015 Do Badania i raporty

Zatrudnienie z dwóch perspektyw, czyli Barometr Rynku Pracy

– Na polskim rynku pracy wchodzimy powoli w etap rynku pracownika. Jego konsekwencją jest coraz większa rywalizacja o największe talenty wśród młodych pracowników, ale również rosnące niedobory w wybranych grupach pracowniczych. W perspektywie kolejnych lat te trendy będą dalej narastać ze względu na wchodzące na rynek pracy kolejne roczniki niżu demograficznego, a co za tym idzie malejącą ilość Polaków w wieku produkcyjnym – twierdzi Olgierd Bałtaki, dyrektor HR Samsung Electronics Poland Manufacturing.

Zdanie eksperta potwierdzają wyniki czwartej edycji Barometru Rynku Pracy. Z perspektywy pracownika  sytuacja wygląda dość dobrze. Zdecydowana większość deklaruje, że nie miała trudności ze znalezieniem pierwszej pracy. Ponad połowa respondentów uważa, że pomogły im w tym umiejętności zdobyte w czasie edukacji. Trochę zbyt optymistycznie? Na pewno według pracodawców. Co trzeci z nich uważa, że kandydaci nie posiadają odpowiednich kompetencji. Najczęściej chodzi o brak umiejętności praktycznych, brak doświadczenia zawodowego i wiedzy, a często też o nieznajomość języków obcych.

Mimo wszystko 2015 jest dobrym rokiem dla pracowników. Dlaczego? Patrząc z perspektywy zatrudniających – tylko 19% obawia się utraty obecnego zajęcia. Tylko, bo w tej kategorii zanotowano znaczący spadek w porównaniu ze styczniem. Ponad połowa respondentów stwierdziła też, że spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu wynagrodzenia. Co ciekawe, to właśnie zbyt niskie zarobki były wymieniane jako główny powód zmiany pracy. Dopiero później pojawiała się chęć samorealizacji czy np. brak perspektywy awansu. Jeżeli już ktoś decyduje się na zmianę pracodawcy, a deklaruje to co piąty badany, to w dużej części przypadków widzi swoją przyszłość optymistycznie. Prawie połowa uważa, że znajdzie pracę w przeciągu miesiąca, wykorzystując pomoc znajomych oraz przeglądając ogłoszenia na portalach i w zakładkach „Kariera”.

Zderzając to z wizją pracodawców… Prawie ¾ z nich twierdzi, że utrzyma obecny poziom zatrudnienia, 15% deklaruje jego zwiększenie, a prawie 30% planuje otwierać nowe rekrutacje. Brzmi dobrze, prawda? Firmy poszukują kandydatów, wykorzystując Urzędy Pracy, znajomych i serwisy internetowe. Wzrasta też popularność firm z branży outsourcingu usług personalnych. Mimo tego, że tak wielu pracowników spodziewa się wzrostu pensji – pracodawcy wydają się temu nie ulegać. Zdecydowana większość chce utrzymać obecny poziom płac, a tylko 5% deklaruje jego podwyższenie.

– Śmiało możemy powiedzieć , że (sytuacja polskiego rynku pracy – przyp.red.) jest bardzo dobra – stwierdza Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Services S.A.  Zdecydowane rozbieżności pracowników i pracodawców ujawniają się w odniesieniu do kompetencji kandydatów i prognoz płacowych. – Czego spodziewamy się w drugiej połowie 2015 roku? Oczekiwania pracowników pozostają na wysokim poziomie. Jeżeli zestawimy to z rosnącą liczbą ofert rekrutacyjnych, możemy spodziewać się, że poszukujący pracy nie będą mieli problemu z uzyskaniem pożądanego poziomu wynagrodzenia (…). A dostęp do odpowiedniej kadry będzie nadal strategicznym, choć coraz trudniejszym do osiągnięcia, celem każdej firmy – kończy Krzysztof Inglot, ekspert Work Service HR Academy.

Zachęcam do przeczytania całego raportu “Barometr Rynku Pracy”.

[L.R.]

Tagi : , ,

Dodaj komentarz