austin-chan-ukzHlkoz1IE-unsplash

Dodano 28 Sierpień 2020 Do Aktualności, Wyróżnione

Wrażliwy lider przyszłości

Jakie umiejętności będą ważne w środowisku pracy przyszłości? Jak będzie wyglądało zarządzenia talentami? M.in. na te pytania odpowiada Monica Parker, ekspert w obszarze HR publikująca na łamach Huffington Post i występująca w BBC Worldwide, założycielka HATCH Analytics.

Digital University: Kilka lat temu powiedziałaś, że kultywowanie wrażliwości pomoże nam poradzić sobie z intensywnymi zmianami. Czy sądzisz, że w 2030 roku będzie to nadal aktualne?

Monica Parker: Nawet bardziej! Choć zbliżamy się do siebie w świecie wirtualnym, jednocześnie coraz bardziej się oddalamy emocjonalnie. Samotność osiąga rozmiar epidemii, mimo że więcej osób przenosi się do miast i przebywa „ze sobą”. Poziom empatii społecznej nadal spada pomimo rozwoju technologii i globalizacji, co daje jeszcze wyraźniejszy obraz nierówności na świecie. W tym znaczeniu wrażliwość lub empatia pomogą nam ściślej współpracować w społecznościach i postrzegać siebie nawzajem jako istoty ludzkie. To z kolei pomoże nam skuteczniej rozwiązywać problemy. Wrażliwość sprawi, że będziemy bardziej skłonni patrzeć na świat z ciekawością i otwartością, aniżeli stawiać się w pozycji „najmądrzejszej osoby w pokoju”. To pobudza innowacyjność. Wreszcie, wrażliwość sprawi, że będziemy bardziej odporni na stres fizyczny i psychiczny związany z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, co z kolei pozwoli nam być lepszymi liderami.

DU: Jakie inne umiejętności i zdolności staną się kluczowe w środowisku pracy przyszłości?

MP: Taką umiejętnością będzie zdolność do głębszej refleksji. Technologia spłyca naszą ciekawość. W dzisiejszych czasach odpowiedź na każde pytanie możemy znaleźć za pomocą wyszukiwarki Google. Jednak ten rodzaj ciekawości – tak zwana ciekawość „dywersyjna” – nie wymaga już wysiłku i nie zachęca, a wręcz hamuje, potrzebę dalszego zgłębiania danego zagadnienia.

Tymczasem kluczem do prawdziwego odkrycia jest ciekawość epistemiczną, która jest pragnieniem samej wiedzy, a nie tylko konkretnych odpowiedzi.

Ciekawość epistemiczną należy rozwijać ponieważ – podobnie jak nieużywany mięsień – może osłabnąć. W miarę, jak pytania dotyczące otaczającej nas rzeczywistości stają się bardziej złożone, coraz trudniej będzie szukać konkretnych odpowiedzi. Świat będzie potrzebował zatem ludzi, którzy potrafią zgłębiać różne obszary tematyczne po prostu w celu ich eksploracji. Dzięki takiemu podejściu te osoby będą także mogły wyciągać wnioski i „łączyć kropki” w nieoczekiwany sposób.

DU: Obecnie pracownicy są zachęcani do znajdowania i rozwijania swoich talentów, które odpowiadają potrzebom organizacji. Jednak przyszłością pracy będzie ciągłe uczenie się i przekwalifikowywanie. Jak wpłynie to na zarządzanie zorientowane na talenty?

MP: Przyszłość zarządzania talentami to odejście od wyszukiwania konkretnych kwalifikacji i zatrudniania pod kątem stanowisk, a zamiast tego skupianie się na grupach umiejętności. Zatem zamiast definiować czyjąś rolę jako „analityka finansowego” lub „trenera ds. szkoleń i rozwoju” obie te role należałyby do swego rodzaju klastra umiejętności „informatora”. Istnieją badania, które pokazują, że uczenie się umiejętności właśnie ujętych w pewne grupy czy klastry, zamiast wąskiej specjalizacji lub certyfikacji daje znacznie większe możliwości znalezienia pracy. Co więcej, zatrudnianie wg szerzej pojmowanych zestawów umiejętności daje pewną elastyczność. Oznacza to, że wraz ze zmianą ról w organizacji – np. w wyniku automatyzacji – pracownicy będą mogli płynniej przechodzić między rolami w ramach tego samego klastra umiejętności. Z punktu widzenia neuronauki, takie podejście ułatwi także pracownikom „oduczenie” się nabytych nawyków czy schematów działania, gdy ich rola w organizacji zostanie przedefiniowana.

***

Wywiad został po raz pierwszy opublikowany w raporcie „Beyond 2030 by Digital University”. Monica Parker będzie prelegentem 4. edycji Masters & Robots, która odbędzie się online w dniach 22-24 września. EmployerBranding.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej informacji na temat konferencji: https://mastersandrobots.tech/.

Tagi : , , ,