work-1627703_1920

Dodano 10 grudnia 2018 Do Aktualności

Wojna o talenty nadal na szczycie priorytetów HR-u na całym świecie

Badanie organizatorów HRD Summit: jednym z priorytetów dla liderów HR jest wdrażanie oprogramowania usprawniającego procesy z obszaru pozyskiwania talentów.

W niedawnym międzynarodowym badaniu liderów HR przeprowadzonym przez organizatorów konferencji HRD Summit wojna o talenty była najczęściej wskazywanym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się HR-owcy. Respondenci zwrócili również uwagę na szczególną rolę pozyskiwania wyjątkowych talentów – najlepszych z najlepszych.

Wyniki badania wskazują również, że dla zapewnienia przyszłości firm w obliczu gwałtownych zmian technologicznych wielu liderów HR stara się zmienić kulturę organizacyjną swoich organizacji oraz funkcjonujące w niej polityki i procedury, które w dzisiejszych, turbulentnych czasach stały się nieefektywne.

Koncepcja globalnej rywalizacji o najlepsze talenty, nie jest nowa. Sformułowanie „wojna o talenty” (z ang. war for talent) zostało po raz pierwszy wykorzystane przez konsultantów z McKinsey ponad 20 lat temu. Jednak powiększająca się luka kompetencyjna w obszarze umiejętności cyfrowych znacząco przyczyniła się do wzrostu znaczenia tej walki na liście priorytetów światowego biznesu.

Tempo i stawkę, o jaką toczy się walka, zwiększają także zmiany kulturowe, technologiczne i demograficzne, takie jak:

  • Przechodzenie na emeryturę przedstawicieli pokolenia Baby Boomers, które stwarza możliwości dla nowego pokolenia talentów.
  • Zmniejszenie wskaźnika urodzeń np. w Ameryce Północnej czy w Europie, które zmniejsza pulę najlepszych talentów w miejscach, gdzie są one najbardziej potrzebne.
  • Globalna ekspansja firm zmieniających dotychczasowe reguły biznesowe, takich jak Uber czy AirBnB, które rywalizują nie tylko między sobą, ale również z mniejszymi rywalami na rynkach całego świata, ograniczając im pulę najlepszych kandydatów.
  • Rozprzestrzeniający się trend automatyzacji procesów, który oznacza, że pracownicy muszą być wyszkoleni jak nigdy przedtem.

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do powstania rynku kandydatów – z niezliczonymi możliwościami dla wszystkich tych, którzy dysponują kompetencjami poszukiwanymi przez biznes na całym świecie.

Komentując wyniki badania, Daniel Gallo, dyrektor HR w Liverpool Football Club, powiedział: “Talenty mają dziś możliwość wyboru. Działamy w okresie szybkiego wzrostu gospodarki, który zwiększa nie tylko zapotrzebowanie na nowe stanowiska, ale również na nowych pracowników. Niemniej wszystkie zmiany, z którymi mamy do czynienia, jak globalizacja czy zmiana znaczenia firm i marek dla klientów, powodują wzrost zapotrzebowania na zupełnie nowe umiejętności pracowników”.

Rachel Montgomery-Young, Portfolio Manager HRD, dodaje: “Nasze badania pokazują, że jesteśmy daleko od zwycięstwa w wojnie o talenty, a liderzy HR stają przed wyzwaniem stworzenia warunków do współegzystowania w organizacji pokolenia pracowników, które już pracuje, z tym, które dopiero rozpocznie pracę. Kluczowe jest również zapewnienie, że pracownicy mają wystarczające kompetencje cyfrowe, żeby odpowiedzieć na wyzwania jutra. Oczywistym jest, że organizacje, które dostosowują się do gwałtownych zmian, będą się rozwijać, a reszta pozostanie w tyle”.

O badaniu

Co roku, organizatorzy HRD Summit przeprowadzają wśród swojej społeczności liderów HR badanie dotyczące kluczowych trendów, wyzwań i szans, jakie stoją przed branżą. Tegoroczne badanie objęło 508 respondentów.

Najbliższe wydarzenia HRD Summit odbędą się w:

EmployerBranding.pl jest patronem medialnym obu wydarzeń.

 

Tagi : , , ,