BADANIE

Dodano 12 kwietnia 2021 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Weź udział w badaniu kampanii “Zrozum. Poczuj. Działaj!”

“Zrozum. Poczuj. Działaj!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, wspierająca zdrowie psychiczne i emocjonalne Pracowników i Pracodawców. Organizatorem działań są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Grupą ArteMis. W ramach działań realizowane jest badanie ankietowe dotyczące aspektu zdrowia psychicznego w zakładach pracy. 

Celem badania jest rozpoznanie problemów i potrzeb z zakresu zdrowia psychicznego, jakie występują w środowisku pracy. Poznanie opinii i ocepracowników i pracodawców pozwoli precyzyjniej spojrzeć na obecną sytuację oraz lepiej zaadresować działania podejmowane przez firmy. 

Do udziału w badaniu zaproszeni są zarówno pracodawcy, właściciele firm oraz kadra zarządzająca, jak również pracownicy na wszystkich stanowiskach, oczywiście także pracownicy działów HR. 

Badanie jest anonimowe. Ankieta zawiera wyłącznie pytania zamknięte, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. 

Badanie trwa do 16 kwietnia. 

LINK DO BADANIA: https://s.survgo.com/78ppt3nvbce4 

Wyniki zostaną przedstawione w ogólnodostępnym raporcie wraz z omówieniem ekspertów: psychologów, psychoterapeutów i komentarzami praktyków (pracodawców i przedstawicieli działów HR). 

Głównym celem kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” jest zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników w kwestii zdrowia psychicznego. W prowadzonych działaniach nacisk położony jest na promowanie postaw zrozumienia i akceptacji osób z problemami psychicznymi. Wciąż wiele osób boi się przyznać do problemu, a tym bardziej poprosić o pomoc, dlatego celem jest oswojenie tego tematu i łamanie istniejącego tabu. Działania popularyzują potrzebę budowania rozwiązań, które zapewnią troskę o nasz stan psychiczny. Kampania uświadamia wpływ zaburzeń emocjonalnych na środowisko pracy (np. mniejsza wydajność pracownika, większa absencja w pracy, problemy w budowaniu relacji w zespole) oraz podkreśla, że dbanie o stan naszego umysłu jest równie istotne, co dbanie o stan naszego ciała. 

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Patronem działań jest Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.  

Do kampanii mogą dołączyć firmy z całej Polski, które chcą aktywnie zadbać o zdrowie psychiczne i emocjonalne pracowników. Szczegóły można znaleźć na stronie: zrozumpoczujdzialaj.pl. 

Tagi : , , ,