financial-2860753_1280

Dodano 11 lutego 2019 Do Aktualności, Badania i raporty

W 2018 r. małe firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki zatrudniały najwięcej

Firmy Nowoczesnej Gospodarki zakończyły 2018 r. z 6,11 proc. wzrostem zatrudnienia (vs 2017 r.). W skali roku największe zmiany odnotował sektor usługowy, zatrudniając o 6,54 proc. więcej pracowników niż w ubiegłym roku – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2018/FY 2018” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w ujęciu kwartalnym wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5 proc. (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

– Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy. Chociaż wyniki GUS wskazują na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia ogółu rynku, to jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w Nowoczesnej Gospodarce, która z roku na rok zwiększa poziom zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz elastyczności i tempa działań – ocenia Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Przeciętne zakończenie roku

Po rekordowym 2017 r. (+5,41 proc. vs 2016 r.) i bardzo dobrej pierwszej połowie 2018 r.
(I kw.: +6,28 proc.; II kw.: +6,30 proc.), w IV kw. 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki,
jak i ogół rynku złapały zadyszkę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w IV kw. 2018 r. ogół rynku zwiększył zatrudnienie o 3 proc., co było najgorszym rezultatem w skali roku
(I kw.: +3,7 proc.; II kw.: +3,9 proc.; III kw.: +3,7 proc.; IV kw.: +3 proc.). Taką samą tendencję można zaobserwować w awangardzie biznesu (I kw.: +6,28 proc.; II kw.: +6,30 proc.; III kw.: +6,11 proc.;
IV: +5,92 proc.).

Raport_ADP Polska_Zatrudnienie_w_Nowoczesnej Gospodarce_sektor_produkcyjny

Firmy usługowe zatrudniają najwięcej

W 2018 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które zakończyły 2018 r. z 7,64 proc. wzrostem zatrudnienia (vs 2017 r.). Co więcej, to właśnie te przedsiębiorstwa od II kw. 2018 r. wyróżniały się największą dynamiką wzrostu zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem (II kw.: +8,46 proc.;
III kw.: +7,42 proc.; IV kw.: +8,44 proc.). Chociaż cały sektor usługowy odznacza się najwyższym wzrostem zatrudnienia (+6,54 proc. vs 2017 r.), to jednak można zaobserwować wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, które w IV kw. 2018 r. zatrudniły o 4,95 proc. więcej pracowników aniżeli w analogicznym okresie 2017 r. Była to najniższa dynamika wzrostu zatrudnienia w skali całego roku (I kw.: +6,65 proc.; II kw.: +6,11 proc.; III kw.: +6,94 proc.; IV kw.: +4,95 proc.).
W efekcie znacznie zwiększył się dystans w dynamice wzrostu zatrudnienia między małymi a dużymi przedsiębiorstwami. W III kw. 2018 r. wynosił on 0,48 pp., obecnie jest to już 3,49 pp.

Raport_ADP Polska_Zatrudnienie_w_Nowoczesnej Gospodarce_sektor_usługowy

– W IV kwartale 2018 r. sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki po raz kolejny przewyższył sektor produkcyjny pod względem zatrudnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że znacznie zmniejszył się dystans między obydwoma sektorami. Poprawa sytuacji w produkcji może wynikać z większych inwestycji w innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów oraz z wyższych aniżeli się spodziewano barier imigracji do Niemiec dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jednak jeżeli wciąż będzie się utrzymywał deficyt pracowników fizycznych i nie otworzymy szerzej naszego rynku na pracowników z Azji, to koniunktura w sektorze produkcyjnym może ponownie wyhamować – ocenia Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki w IV kw. 2018 r. odnotowały wzrost zatrudnienia o 5,41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Po raz pierwszy w tym roku małe firmy produkcyjne zatrudniły mniej pracowników aniżeli duże (+5 proc. vs +5,49 proc.). Jednak
w skali roku to mniejsze przedsiębiorstwa odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia aniżeli większe (+6,4 proc. vs +5,17 proc.).

Raport_ADP Polska_Zatrudnienie_w_Nowoczesnej Gospodarce_sektor_produkcyjny

Tagi : , , ,