Zaangażowanie w Polsce 2016

Dodano 17 listopada 2016 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Trendy w zaangażowaniu pracowników w Polsce 2016

Program Najlepsi Pracodawcy to największe badanie zaangażowania pracowników w Polsce.  W 11. edycji programu Najlepsi Pracodawcy udział wzięło 129 polskich firm. Zagregowane wyniki badań wszystkich firm – uczestników pozwoliły zdiagnozować mocne strony i wyzwania oraz trendy wzrostowe i spadkowe w budowaniu angażujących miejsc pracy.

Mocne strony pracodawców w Polsce:

  • Kierownictwo – bezpośredni przełożony – wymaganie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację wyników prac na najwyższym poziomie, udzielanie wsparcia pracownikom, stawianie jasnych oczekiwań i celów do realizacji, ofiarowanie wsparcia merytorycznego.
  • Zadania i Autonomia – dobre dopasowanie zadań do preferencji, umiejętności i doświadczenia pracowników.
  • Współpraca wewnątrz zespołowa – efektywna współpraca, wspierająca realizację celów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemne szanowanie opinii i odczuć.

Największe wyzwania pracodawców w Polsce:

  • Wynagrodzenia – poczucie adekwatności płacy do wkładu pracy, przekonanie o sprawiedliwości wynagradzania w porównaniu do innych firm.
  • Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników – wystarczająca liczba pracowników potrzebna do realizacji celów, umiejętność zatrzymania pracowników, którzy są ważni dla organizacji.
  • Współpraca między działami i wewnątrz organizacji, umożliwiająca efektywne działanie firmy.

Kluczowe wzrosty:

  • Percepcja działań CSR prowadzonych przez firmę + 5 p.p.
  • Dobre dopasowanie pracowników do firmy pod kątem wartości + 4 p.p.

Największe spadki:

  • Wystarczająca liczba pracowników – 5 p.p.:
  • Autonomia i wpływ na decyzje – 5 p.p.:

Zaangażowanie w Polsce:

Zaangażowanie w Polsce 2016

Wskaźnik zaangażowania – jeden z kluczowych wskaźników diagnozowanych w badaniach Aon Hewitt, definiuje na ile organizacja skutecznie buduje angażujące i przyjazne środowisko pracy dla pracowników. Średni poziom zaangażowania wśród badanych organizacji w Polsce jest na stabilnym poziomie od 2013 roku i wynosi 51%, zaś średni wskaźnik wśród Najlepszych Pracodawców wyniósł 74%.

Co wyróżnia firmy, które otrzymały tytuł Najlepszego Pracodawcy?

Spośród 129 firm uczestniczących w 11. edycji programu – 16 z nich otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy. Firma otrzymuje tytuł Najlepszego Pracodawcy, gdy wszystkie indeksy angażującego środowiska pracy (zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kultura wysokich wyników, wiarygodna marka pracodawcy) znajdują się na odpowiednim poziomie wyznaczonym przez metodologię badania – taką samą dla wszystkich uczestników.

Więcej na: www.najlepsipracodawcy.pl.

Źródło: materiały prasowe Aon Hewitt

Tagi : , , , , ,