shutterstock_16721161_prev

Dodano 3 czerwca 2016 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Trendy w rozwoju działów Learning and Development w Polsce

Kilka dni temu mieliśmy okazję uczestniczyć w Spotkaniu Ekspertów HR organizowanym w Krakowie przez firmę Inventi Consulting. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a ich celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie najnowszych rozwiązań z obszaru Human Resources.

Podczas spotkania zaprezentowano – między innymi wyniki badania „Learning and Development Trends in the Polish IT/BPO/SSC Sector 2015”. W badaniu wzięło udział 13 organizacji. Tylko jedna z nich zatrudnia poniżej 100 osób, pozostałe zaś od 100 do przeszło 1000. Przebadane firmy funkcjonują na krakowskim rynku od stosunkowo niedawna. Większość z nich pojawiła się między rokiem 2005 a 2012. Jedynie nieliczne otworzyły biura jeszcze w latach 90.

Z badania wynika, że działania związane ze szkoleniami i rozwojem w większości organizacji prowadzone są przez działy HR lub jednostki ściśle współpracujące z tymi działami. Jedynie jedna firma posiada osobny dział Learning and Development.

Kluczem do sukcesu jest przemyślana strategia

Zdecydowana większość przebadanych firm wypracowuje strategię działań w zakresie szkoleń i rozwoju na przełomie stycznia i lutego na okres jednego roku. Strategie te bazowały na ramowych ustaleniach narzuconych przez struktury globalne. Lokalne działania zostały zaprojektowane tak, by były spójne z główną linią komunikacji i odpowiadały na bieżące potrzeby poszczególnych oddziałów oraz umożliwiały realizację potrzeb biznesowych.

Zazwyczaj strategie układane przez osoby za nie odpowiedzialne zawierają 4 elementy: globalne wytyczne określające kierunek i zakres działań, analizę aktywności szkoleniowych podjętych w poprzednim roku, identyfikację potrzeb i nowych płaszczyzn rozwoju oraz propozycję adaptacji planów do realizacji celów biznesowych.

Lokalne gałęzie firm deklarują przy tym dość wysoki stopień samodzielności w planowaniu i implementacji działań z zakresu Learning and Development. Niezależnie nie tylko identyfikują one swoje potrzeby i planują działania, ale także badają ich efektywność. Jednak cały proces musi zostać skonsultowany z jednostkami biznesowymi i zmodyfikowany zgodnie z ich wskazówkami.

Bez skutecznej komunikacji nie ma rozwoju

W komunikacji możliwości rozwojowych firmy używają zróżnicowanych metod: prowadzą katalogi treningów online, organizują spotkania informacyjne oraz wysyłają mailingi, jednak tradycyjne drogi wciąż są niewystarczające. Coraz więcej firm decyduje się na wewnętrzne kampanie informacyjne przy użyciu materiałów drukowanych dystrybuowanych w siedzibach oraz pakietów komunikacyjnych z ofertą szkoleniową rozdawanych managerom.

Najpopularniejsze są szkolenia zewnętrzne

Najpopularniejszym narzędziem stosowanym przez organizacje są szkolenia zewnętrzne. Korzysta z nich aż 10 spośród 13 badanych firm, 6 prowadzi również szkolenia wewnętrzne, 5 posiada elektroniczną platformę szkoleniową, tyle samo wykorzystuje coaching. W 4 organizacjach pracownicy mają do dyspozycji mentorów, którzy towarzyszą im w rozwoju, zaś 3 szkolą pracowników w trakcie pracy i dzięki pomocy bardziej doświadczonych kolegów.

Jednak szkolenia to nie wszystko

W procesie rozwoju niezwykle ważny jest także przepływ informacji. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z wdrożenia sprawnego systemu transferowania wiedzy. Sześciu spośród uczestników badania aktywnie rozwija wiedzę menedżerów. Często spotykane są także formalne i nieformalne sesje follow-upowe. Dużym powodzeniem cieszą się kwestionariusze ewaluacyjne, zaś 3 organizacje zgłosiły, że przeprowadzają testy sprawdzające wiedzę.

Najważniejsze wyzwania dla działów Learning and Development

Badanie wykazało 7 wyzwań, z którymi mierzą się jednostki odpowiedzialne za Learning and Development. Podstawowym zadaniem jest budowanie świadomości na temat aktualnej oferty szkoleniowej oraz motywowanie do korzystania z niej. Ważne okazało się również eksplorowanie oraz rozwój nowych narzędzi, strategia oraz ewaluacja efektów i rozwiązywanie problemów z przepływem wiedzy. We wskazaniach nie zabrakło również kwestii związanych z niewystarczającym budżetem szkoleniowym.

Główne trendy w 2016 roku

Za najważniejsze trendy w dziedzinie rozwoju i szkoleń w 2016 roku firmy uznały wspieranie kompetencji liderskich wśród menedżerów zarówno na niższym, jak i wyższym szczeblu. Istotne będzie również usprawnienie komunikacji w zespołach i między zespołami oraz przezwyciężenie kulturowych i pokoleniowych różnic, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Tagi : , , ,