1.-Taka-sytuacja-_-logo

Dodano 2 kwietnia 2017 Do Aktualności

Taka sytuacja…że kultura organizacyjna musi być!

Kultura organizacyjna to jeden z kluczowych filarów działalności każdego przedsiębiorstwa. Decyduje o tożsamości firmy, jest jak DNA. Pomaga budować przewagę konkurencyjną, zwiększa szanse na odnoszenie sukcesów w biznesie i wzmacnia współpracę pomiędzy jednostkami. To, w dużym uproszczeniu, charakter, styl i osobowość przedsiębiorstwa. Według badań Korn Ferry ponad 70% zarządzających uważa, że kultura organizacyjna ma kluczowe znaczenie dla wyników biznesowych. Dlaczego? Dlatego, że to ona opisuje pożądane i promowane zachowania menedżerów oraz pracowników, buduje klimat zespołów, co przekłada się na ich efektywność, jak również kształtuje wizerunek organizacji na zewnątrz.

Otrzymanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie prawne BNP Paribas Banku Polska i Banku BGŻ było niezwykle ważnym momentem dla nas wszystkich. Rozpoczęliśmy nowy rozdział – budowanie silnego banku, którego ambicją jest dalszy rozwój we wszystkich segmentach biznesowych, osiąganie wyników finansowych porównywalnych z najlepszymi bankami w Polsce, coraz wyższa jakość usług dla klientów oraz stworzenie najlepszego miejsca pracy dla naszych pracowników. Chcąc zrealizować ambitną wizję i właściwie wykorzystać potencjał tkwiący w organizacji, a jednocześnie nie stracić tego, co najlepsze w obu łączących się bankach, skoncentrowaliśmy się na zbudowaniu wspólnej kultury organizacyjnej.

Aby zapewnić najwyższe standardy, podjęliśmy współpracę z renomowaną firmą doradczą Korn Ferry Hay Group, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu integracji kultury organizacyjnej w Polsce i na świecie. Projekt transformacji kultury organizacyjnej został podzielony na kilka etapów, których przebieg monitoruje Zespół Zarządzania Zmianą w Obszarze HR.

Nasz cel był jasny: jeden Bank, jeden kierunek i wspólna kultura – z jednej strony spójna z wartościami i zasadami Grupy BNP Paribas, a z drugiej uwzględniająca nasze lokalne potrzeby. Ważne stało się wypracowanie postaw i zachowań, wspomagających realizację wspólnego celu. Pierwszym etapem transformacji kultury organizacyjnej było określenie naszej misji, wizji i kierunków działania. W kolejnym kroku Zarząd Banku wypracował docelowe ramy – kim chcemy być i w jaki sposób działać – bazując na 7 fundamentach: Odwadze, Współpracy, Wizji, Przedsiębiorczości, Wspieraniu Zmian, Zaufaniu i Inspiracji (Dawaniu przykładu). Mając świadomość, że to ludzie tworzą kulturę i to od nas zależy, czy będzie ona się przejawiać w codziennym życiu zawodowym, zaprosiliśmy do współpracy wszystkich pracowników banku. Od początku każdy głos miał realny wpływ na to, w jakim banku i w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy pracować w najbliższej przyszłości. Dzięki zaangażowaniu pracowników w badanie opinii na temat procesu integracji oraz spotkaniom grup fokusowych o wcześniej nazwane fundamenty opisano i uzupełniono o katalog konkretnych zachowań uznanych za oczekiwane w naszym banku.

Pracując nad transformacją kultury organizacyjnej, skoncentrowaliśmy się na tym, aby 7 fundamentów zaczęło funkcjonować w banku i rzeczywiście wspierało realizację celów biznesowych. Zaplanowaliśmy wiele inicjatyw dopasowanych do wyzwań BGŻ BNP Paribas i wykorzystaliśmy cały wachlarz narzędzi komunikacyjnych, aby mieć pewność, że dotrzemy z informacją do każdego pracownika, nawet w najdalej położonym zakątku Polski.

Kampania edukacyjno-promocyjna 7 fundamentów kultury organizacyjnej banku spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród pracowników. Popularność zdobyła dzięki komiksowi, którego hasłem przewodnim było określenie „Taka sytuacja…”. W przewrotny sposób pokazywała sytuacje z codziennego życia korporacji. Każdy fundament był kolejno komunikowany, miał swój „czas antenowy” w narzędziach digitalowych i społecznościowych Banku. Specjalne wydanie wewnętrznego magazynu, poświęcone w całości kulturze organizacyjnej i jej ścisłemu powiązaniu ze strategią banku, stało się podręcznym kompendium wiedzy, do którego nadal chętnie sięgają nasi pracownicy. Przekaz dodatkowo wzmacniały akcje mailingowe, krótkie sondy, minikonkursy, elektroniczne badania opinii oraz wygaszacze ekranu i tapety PC.

Ponadto – aby mieć pewność, że zmiana na stałe zagości w naszej codziennej pracy – udostępniliśmy webinar „Po pierwsze komunikacja”, mający na celu przygotowanie menedżerów do przeprowadzenia spotkań z ich zespołami.

Pamiętając, jak ważna jest rola kadry menedżerskiej, w kolejnym kroku zaprosiliśmy menedżerów wyższego szczebla do badania stylów przywódczych oraz klimatu organizacyjnego. Skuteczne przywództwo i klimat, jaki tworzą oni w swoich zespołach, to istotne elementy, które bezpośrednio wpływają na realizację strategii Banku. Po zakończeniu badania przeprowadziliśmy indywidualne oraz grupowe sesje informacji zwrotnej, obecnie natomiast trwają warsztaty, których program przygotowano na podstawie ogólnych wyników badań oraz zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych, a także oczekiwanych zachowań przywódczych zgodnych z 7 fundamentami. Ważnym punktem tego programu są plany rozwoju osobistego wspierające zmianę kultury organizacyjnej i pomocne w zwiększaniu efektywności menedżerskiej.

Pod hasłem „Odkryj w sobie bohatera” przez cały rok 2016 prowadziliśmy działania promujące i utrwalające standardy pracy i współpracy obowiązujące w naszym banku. Współpraca to jeden z fundamentów kultury organizacyjnej, dlatego tak ważne było poznanie dobrych praktyk funkcjonujących wśród naszych pracowników. Każdy z nas mógł zostać nagrodzony, jak i nagrodzić konkretne zachowania, przyznając elektroniczne odznaki Bohatera Standardów. Rok zakończyliśmy warsztatami kreatywnymi dla zwycięzców konkursu „Bohaterowie Współpracy 2016”, których dobre praktyki zostały najwyżej ocenione w głosowaniu pracowników.

W procesie transformacji kultury niezwykle ważną rolę odgrywają Ambasadorzy Zmiany, którymi są dla banku uczestnicy programu rozwojowego dla talentów „Prestiż”.

Nasz program rozwoju talentów menedżerskich oparliśmy także na 7 fundamentach zachowań przywódczych, które posłużyły do stworzenia profilu kompetencyjnego, oczekiwanego od osóbaspirujących do ról menedżerskich w banku. Na tej podstawie zidentyfikowaliśmy pracowników,którzy mają największy potencjał w tym zakresie oraz chcą wspierać wdrażanie zmiany kulturowej i organizacyjnej. Talenty promują poszczególne wartości w ramach codziennej aktywności biznesowej oraz stworzonych specjalnie dla tej grupy działań/akcji (np. są liderami i angażują się w realizację projektów strategicznych dla banku). Jednocześnie wspieramy ich w rozwoju tych kompetencji, które budują nową kulturę organizacyjną.

Zmiana kultury organizacyjnej jest procesem złożonym i długofalowym, dlatego planujemy przeprowadzenie działań weryfikujących stopień wdrożenia 7 fundamentów, a co za tym idzie – występowania oczekiwanych zachowań w codziennej pracy. Wyniki tych działań pozwolą nam ocenić, które wartości zostały zaimplementowane z sukcesem, a które z nich wymagają jeszcze zintensyfikowania działań, aby finalnie móc powiedzieć, że wszyscy pracujemy zgodnie z kulturą organizacyjną Banku BGŻ BNP Paribas.

Kultura organizacyjna wzmacnia identyfikację pracowników z firmą i jej wartościami, jest ważnym elementem w budowaniu unikalnej wartości pracodawcy (EVP). Poprzez ujednolicenie kultury i określenie pożądanych postaw oraz zachowań mogliśmy określić, co dajemy pracownikom jako firma oraz jakich kandydatów poszukujemy. Dzięki takiej kolejności działań: wypracowaniu wspólnej kultury połączonego banku, określeniu EVP, a następnie stworzeniu strategii employer branding, możemy stać się atrakcyjnym pracodawcą dla kandydatów, dla których wartości naszej firmy są ważne.

Z okazji nowego roku przygotowaliśmy dla naszych pracowników niespodziankę – kalendarze biurkowe z cyklu „Taka sytuacja… że kultura organizacyjna jest!”. To jeszcze nie koniec, nadal będziemy intensywnie pracować nad umacnianiem kultury organizacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas. Wierzymy, że ten rok będzie pomyślny, pełen inspirujących i efektywnych działań.

1.-Taka-sytuacja-_-logo

 

Agnieszka Gołąb-Stanikowska

Tagi : , ,