IBM Tag

selfie-4521579_1920
W poprzednim artykule zostały przedstawione podstawowe zagadnienia związane z planowaniem działań EB skierowanych do uczniów w szkołach i przygotowaniem komunikacji w typowych dla młodzieży kanałach online. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyne metody dotarcia do tej grupy. W tej części omówione zostaną tematy związane m.in. z planowaniem dni otwartych w firmie, angażowaniem w działania współpracowników oraz parterów zewnętrznych.Read More
GAPR
IBM zakończył miesięczny program wolontariatu pracowniczego – Corporate Service Corps – w Gliwicach. Przez cztery tygodnie 15 pracowników koncernu pracowało nad przygotowaniem zbioru zaleceń i rekomendacji dla trzech gliwickich organizacji pozarządowych: Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. „Projekt Corporate Service Corps w Gliwicach odzwierciedla nasze zaangażowanie w działania z lokalnymi społecznościami. Angażujemy naszych pracowników do szukania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych, strategicznego rozwoju miast i organizacji,  szczególnie wspierając działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Wykorzystujemy tu te same najlepsze praktyki, któreRead More