fundusze norweskie Tag

nature-conservation-480985_1280
Bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głównym obszarem nowego programu Funduszy Norweskich w Polsce. Program „Dialog społeczny – godna praca” będzie wspierał współpracę między pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.Read More