Freenovation Tag

Freenovation Predictions Book
Freenovation Predictions Book to 12 prognoz na 2021 rok, związanych z najistotniejszymi obszarami funkcjonowania każdej nowoczesnej firmy: kulturą i klimatem organizacji, zarządzaniem projektem i zespołem, innowacją, rozwojem talentów, zaangażowaniem, komunikacją, organizacją pracy, przywództwem, czasem wolnym i well-being.Read More
free
Tematem przewodnim kolejnego spotkania jest nowoczesne przywództwo i przywództwo wzrostu oraz wyzwania, z którymi mierzą się liderzy innowacyjnych organizacji i zespołów. 10-minutowe speech’e + sesja Q&A z udziałem prelegentów! 5 krótkich prelekcji, które będą próbą odpowiedzi na kluczowe problemy w przewodzeniu organizacji i zespołów: – o przywództwie wzrostu – Piotr Prokopowicz, PhD / Freenovation, Partner & co-Founder, University of Maryland, UJ – o wprowadzaniu nowych pracowników do organizacji tak, żeby nie czuli się zarządzani i uwierzyli, że mogą wziąć ster w swoje ręce – Dariusz Macina / Making Waves, CountryRead More