american-3748708_1280

Dodano 3 czerwca 2019 Do Aktualności, Badania i raporty

Skuteczna komunikacja i odpowiednie motywowanie pracowników to największe wyzwania dla menadżerów

Różne pokolenia na rynku pracy, niska stopa bezrobocia i duża konkurencja wśród firm, walczących o najlepszych kandydatów i zatrzymanie najbardziej efektywnych pracowników, stanowią ogromne wyzwanie dla kierujących zespołami menadżerów i osób pracujących w obszarze HR. Kluczem do radzenia sobie z problemami wynikającymi z obecnej sytuacji są komunikacja i motywacja.

W badaniu[1] przeprowadzonym przez Grupę Nowe Motywacje podczas odbywającego się w zeszłym tygodniu kongresu Kadry to właśnie te dwa obszary – motywację i komunikację – wskazano jako te, które będą dostarczać menadżerom i osobom pracującym w działach HR najwięcej wyzwań. Chociaż samo badanie miało charakter nieco żartobliwy, problemy, które wskazali uczestnicy, są jak najbardziej realne i często dostrzegane na rynku pracy, w wielu przedsiębiorstwach.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy aż 25% pracowników zatrudnionych w Polsce zmieniło miejsce pracy i pracodawcę[2]. Kluczowe przy podjęciu decyzji o zmianie wcale nie były lepsze warunki finansowe – aż 58% osób, które zdecydowały się na przejście do innej firmy wskazało, że powodem ich decyzji była chęć rozwoju zawodowego. Niewiele ponad jedna na dziesięć osób wskazała, że do ich decyzji przyczyniły się również lepsze benefity u nowego pracodawcy.  Fakt, że karta Multisport czy prywatna opieka medyczna nie są już kartą przetargową nie tylko w przyciąganiu nowych pracowników, ale i utrzymaniu tych obecnych w firmie, potwierdzają również wyniki badania Gumtree „Praca w życiu, życie w pracy” – benefity pozapłacowe znalazły się dużo niżej w piramidzie najważniejszych czynników podczas rekrutacji – poza, oczywiście, zarobkami; ważniejsze okazały się atmosfera w pracy, możliwości rozwoju (awans, wyzwania) oraz dawane przez pracodawcę możliwości podnoszenia kompetencji w formie kursów i szkoleń organizowanych w firmie bądź przez nią dofinansowywanych[3].

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania jednoznacznie wskazały, że wielu managerów i pracowników działów HR spodziewa się, że w nadchodzącym roku największym wyzwaniem będzie dla nich odpowiednie motywowanie pracowników. Potwierdzenie tych przewidywań wyraźnie widoczne jest na rynku pracy, który został już jakiś czas temu właściwie wyczyszczony z dostępnych dobrych kandydatów. Wiedząc o swojej uprzywilejowanej sytuacji, pracownicy oczekują od pracodawcy więcej, niż tylko konkurencyjne wynagrodzenie. Zidentyfikowanie potrzeb, jakie mają pracownicy, zauważenie ich potencjału, zaoferowanie możliwości rozwoju i sposobów podnoszenia kompetencji, które będą dopasowane do ich możliwości i predyspozycji, jest kluczowe w utrzymaniu najlepszych osób w firmie i w motywowaniu ich do efektywnej, pełnej pasji, pracy – mówi Grzegorz Święch, Wiceprezes i Partner Grupy Nowe Motywacje.

Kolejny obszar, który zdaniem 29% biorących udział w badaniu dostarczy wielu wyzwań w nadchodzących roku, to komunikacja. Problemy na tym tle mogą wynikać z bardzo wielu kwestii – począwszy od prywatnych predyspozycji, przez kulturę organizacyjną firmy, sposoby wprowadzania nowych pracowników do zespołów, czy jedne z najbardziej aktualnych obecnie w polskich firmach – nieporozumienia pojawiające się na  tle uwarunkowań kulturowych i różnic językowych w środowisku międzynarodowym, wynikające z coraz częstszego posiłkowania się przedsiębiorstw pracownikami zagranicznymi, bez odpowiedniego przygotowania. Jednym z najbardziej widocznych obecnie na rynku pracy podłoży konfliktów komunikacyjnych są również różnice wiekowe. Przedstawiciele Pokolenia Z, Millenialsi, Generacja X, czy Baby Boomers – każda z tych grup wiekowych urodziła się w zupełnie innej rzeczywistości, ma inny sposób porozumiewania się ze sobą i ze światem, inny stosunek do nowych technologii, inaczej zdobywa informacje, a przede wszystkim: ma inny stosunek do pracy i oczekiwania wobec pracodawcy. Wokół każdego pokolenia narosło również wiele mitów i stereotypów, które nierzadko mają wpływ na wzajemne stosunki w pracy.

Przeprowadzone badanie, mimo dość kameralnej formy, jasno pokazuje, że osoby odpowiadające za rekrutację nowych kandydatów oraz rozwój już pozyskanych pracowników  i ich talentów – zarówno menadżerowie i liderzy zespołów, jak i pracownicy HR – mają świadomość, że u podstaw sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa leży odpowiednia komunikacja, pozwalająca na zidentyfikowanie pojawiających się problemów, rozpoznanie potrzeb pracowników i ich potencjału, oraz przejrzyste i efektywne przekazywanie informacji. Dzięki odpowiedniej edukacji i rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych podczas dobranych do kadry i sytuacji przedsiębiorstwa szkoleń, firmy są w stanie nie tylko zredukować problemy w zakresie współpracy między działami, zarządzania projektami, a nawet mobbingu, ale też poradzić sobie z największym wyzwaniem dla całego rynku pracy: odpowiednim motywowaniem pracowników.

[1] Badanie przeprowadzono w dn. 14-16 maja 2019 wśród uczestników XXIX Kongresu Kadry, udział w badaniu wzięły 164 osoby

[2] „Monitor Rynku Pracy” 35. edycja, Instytut Badawczy Randstad

[3] „Praca w życiu, życie w pracy”, raport Gumtree.pl

Tagi : , , ,