W drodze do pracy_logo

Dodano 27 lutego 2017 Do Aktualności

Ruszyła 7. edycja projektu „W drodze do pracy”

Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet od 2013 roku organizują projekt „W drodze do pracy”, którego celem jest pomoc bezrobotnym kobietom w powrocie na rynek pracy. Do tej pory w projekcie udział wzięło 120 osób z województwa mazowieckiego.

Według badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Kobietom trudniej jest powrócić do pracy, zwłaszcza po dłuższej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim bądź wychowawczym. W trudniejszej sytuacji są również kobiety poszukujące pracy po raz pierwszy[1].

Kluczowym celem naszego projektu jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. Prowadzone zajęcia są innowacyjne, stąd tak wysoka skuteczność. Największy nacisk kładziemy w nich na indywidualną pracę z każdą z uczestniczek nad motywacją, poczuciem własnej siły i wartości, które mają być podstawą samoaktywizacji uczestniczek.” – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet, koordynującej projekt.

Dotychczas 63 uczestniczki kursu znalazły zatrudnienie. Wśród tej grupy są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet 10 lat. Panie znajdowały swoje miejsce na rynku pracy w różnych firmach i zawodach. Kilkanaście procent spośród tych, które podjęły aktywność zawodową do tej pory, zdecydowało się na własną działalność.

Skuteczność projektu „W drodze do pracy” leży w zrozumieniu potrzeb kobiet długotrwale pozostających poza rynkiem pracy. Bardzo często, nieobecność ta powoduje powstanie barier psychologicznych, takich jak zaniżony obraz własnych kompetencji, możliwości, potencjału czy spadek pewności siebie. Dlatego też program 10-tygodniowego kursu, został opracowany tak, by krok po kroku nabierały one pewności siebie i pokonywały kolejne wewnętrzne i zewnętrzne bariery związane z pozostawaniem dłuższy czas poza rynkiem pracy. Kluczowymi elementami kursu są m.in. trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”. W ramach każdej edycji kursu odbywają się także ćwiczenia z autoprezentacji, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. Po zakończeniu kursu uczestniczki mogą dalej spotykać się ze sobą w ramach tzw. grupy wsparcia, gdzie korzystają także z dalszych konsultacji z przedstawicielami Fundacji.

Udział w kursach jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Kobiety zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl.

[1]SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2015 ROKU, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy,  Wydział Analiz i Statystyki, kwiecień 2016

Tagi : , , , ,