Objectivity

Dodano 20 Wrzesień 2016 Do Aktualności

Rola HR Business Partnera – Objectivity Bespoke Software Specialists

O tym, jaka jest rola HR Business Partnera, rozmawiamy z Moniką Gorzelak-Bieńko i Kaliną Pasternak, HRBPs w Objectivity Bespoke Software Specialists. Wywiad powstał we współpracy z organizatorami podyplomowych studiów „Talent Management in Tech Companies”, które będą realizowane na krakowskiej AGH.

 

Jakie są główne zadania HRBP w waszej organizacji?

MG-B: Głównym zadaniem HR Business Partnera w Objectivity jest wspieranie liderów i menedżerów we wszystkich zadaniach związanych z zarządzaniem ludźmi. Wspieramy budowanie zespołów poprzez warsztaty teambuildingowe, pracujemy z talentami i adresujemy potrzeby dotyczące szkoleń. Do naszych obowiązków należy też wychodzenie z rozmaitymi inicjatywami HR, co trudno zrobić bez wiedzy o rynku. Dbamy o to, by komunikacja w firmie działała. Do miękkich zadań dochodzą te związane z administracją twardymi danymi.

KP: HRBP trzyma rękę na pulsie – jest w bliskim kontakcie z zespołami i dzięki tej bliskości oraz obserwacjom jako pierwszy widzi problemy do zaadresowania. Wkładamy dużo starań w to, by nasi pracownicy nie poczuli się zostawieni sami sobie. Naszą rolą jest uczenie menedżerów decyzyjności, ale nie możemy ich zastępować w obowiązkach.

Jakie są cechy dobrego HR Business Partnera?

MG-B: To jest trudne pytanie, bo każdy HRBP pracuje w inny sposób. Przede wszystkim nie jest nam wszystko jedno: praca, którą wykonujemy, angażuje, ważny jest dla nas jej efekt. Cechami, które są wspólne dla nas, są wrażliwość i empatia. Pracujemy na mocnych stronach i umiejętność budowania relacji jest ważna, ale musi być wsparta także analizą i odpowiednimi działaniami. Trudno jest to robić bez świadomości biznesu – kontakt z nim pozwala elastycznie wykorzystywać nasze umiejętności.

Z kim w waszej firmie pracuje HRBP?

KP: Przede wszystkim z liderami. Nasz lider to osoba mająca 5–6 osób pod sobą, a my jesteśmy w bliskim kontakcie z każdym członkiem zespołu. Dzięki temu dobrze znamy każdego pracownika, jego potrzeby, opinie i problemy, i jesteśmy partnerem do rozmów dla biznesu.

W jaki sposób wprowadzenie tej roli zmienia funkcjonowanie działu HR oraz całej firmy?

MG-B: W każdej firmie wprowadzenie roli HRBP powinno zwiększać skupienie na aspekcie ludzkim. Osoby odpowiedzialne za biznes skupiają się głównie na strategii i celach, nie zawsze mając czas na kwestie rozwoju pracowników. Większość pracowników zauważa więc dobry wpływ działań HR w swojej codziennej pracy.

KP: W małej firmie ten wpływ nie będzie bardzo widoczny, bo bardzo często dział HR to jedna osoba. Ale już w średniej firmie brak roli HR oznaczałby brak łącznika między biznesem, a rekrutacją, szkoleniami, rozwojem ludzi… Duże korporacje też wkładają w ostatnich latach dużo wysiłku w zmianę miejsca pracy na bardziej przyjazne pracownikowi. Współczesny rynek pracy coraz bardziej staje się rynkiem pracownika i wprowadzenie roli HRBP pomaga w podniesieniu konkurencyjności firmy. Pracownik, który ma poczucie wpływu, ma także większą motywację do pracy, a to przynosi wymierne efekty biznesowe.

 

Zobacz też wywiady nt. roli HRBP z:

Ewą Fijołek, Orange Polska

Marcinem Zabrzańskim, Motorola Solutions Polska

Aleksandrą Grzybowską, Schibsted Tech Polska

Tagi : , , , ,