Marcin Zabrzański

Dodano 19 Wrzesień 2016 Do Aktualności

Rola HR Business Partnera – Marcin Zabrzański

O tym, jaka jest rola HR Business Partnera, rozmawiamy z Marcinem Zabrzańskim, HR Business Partner Lead w Motorola Solutions Polska. Wywiad powstał we współpracy z organizatorami podyplomowych studiów „Talent Management in Tech Companies”, które będą realizowane na krakowskiej AGH.

 

Jakie są główne zadania HR Business Partnera w waszej organizacji?

HR Business Partner ma być głównym odpowiedzialnym za sprawy dotyczące polityki personalnej danego departamentu. Spaja działania z wielu obszarów HR (employer branding, rekrutacja, selekcja, płace i świadczenia dodatkowe, rozwój pracowników, rotacje, programy liderskie, programy motywacyjne, sprawy dyscyplinarne, zwolnienia indywidualne i grupowe, monitorowanie odejść dobrowolnych i pokrewne). Współpracuje zarówno z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, jak i innymi działami w firmie ważnymi przy realizacji danego projektu związanego z pracownikami. Całość działań prowadzona jest oczywiście w ścisłej współpracy wewątrz samego działu HR, z wszystkimi wyspecjalizowanymi zespołami do niego należącymi.

Z kim HR Business Partner pracuje najbliżej?

Moim zdaniem HR Business Partner powinien być doskonałym networkerem, a jego kontakty powinny zależeć od celów organizacji, zdefiniowanych na bazie jej potrzeb, mocno osadzonych w konkretnym czasie. W zależności od czynników najbliżej może pracować wewnątrz działu z innymi pracownikami HR oraz centrów eksperckich w firmie, zarówno lokalnie, jak i regionalnie czy globalnie. Może to być dział finansowy, IT, zakupów. Mogą to być klienci biznesowi na każdym szczeblu, począwszy od głównych zarządzających, przez liderów i ekspertów, po pracowników indywidualnych. Prowadziłem kiedyś projekt, w którym moimi najbliższymi współpracownikami byli stażyści przeżywający właśnie swój drugi tydzień pracy w firmie. Raz jeszcze odpowiednie dobranie grupy interesariuszy, jak również jej regularne przedefiniowywanie, należy moim zdaniem do głównych zadań HR Business Partnera.

Jakie cechy są potrzebne w tej roli?

Dobry HRBP to dobry słuchacz o analitycznym umyśle, potrafiący na każdą sytuację spojrzeć poprzez dwa szkła biznesowe oraz ludzkie, tzn. związane z polityką personalną. Powinien też być odważny i bezkompromisowy w prezentowaniu zsyntetyzowanych i opartych na konkretnych faktach i metrykach rekomendacji, niekiedy sprzecznych z pierwotnymi założeniami swoich klientów. Zawsze stający po stronie firmy, oraz pracowników – i dla połączonego dobra tych dwóch jednostek gotowy toczyć mądre bitwy.

Jaką rolę pełni HR Business Partner?

To spinacz. Taki człowiek, który wie, co się dzieje.

Dla biznesu to człowiek zorientowany w tematach HR, w każdej z jego rozległych dziedzin. A dla HR jest to człowiek zorientowany w tematach biznesowych, posiadający wiedzę na temat strategii poszczególnych działow, mierników przez nich stosowanych, o niezłej wiedzy fianansowej, czujący puls firmy szybciej, niż pracownicy działu HR pracujący dalej od klienta.

W jaki sposób wprowadzenie tej roli zmienia funkcjonowanie działu HR oraz całej firmy?

Wprowadza więcej biznesu do HR. Sprawia, że ten dział jest bliżej wyzwań, przed któymi stoi firma oraz poszczególne działy, i tak dobiera narzędzia HR oraz ustawia priorytety pracy, że wartość dodana generowana przez dział jest większa. I lepiej mierzalna.

Jak upowszechnienie się tego modelu organizacji pracy może zmienić obraz firm w Polsce?

HRBP wprowadzają temat ludzi do regularnie omawianej agendy wśród liderów biznesu. Zarówno do twardych rozmów opartych o wskaźniki (kogo, jak szybko rekrutujemy, kogo straciliśmy, czy dobrze płacimy, jak u nas z absencją), jak również tych bardziej miękkich – to oni upominają się o dbanie o rozwój pracowników, rozmowy coachingowe, informacje zwrotną, ale też niejednokrotnie przestrzeganie prawa pracy czy też dobrych praktyk. Są członkami zespołów często nieraportującymi bezpośrednio do poszczególnych dyrektorów. Ten strukturalny dualizm daje im możliwość wyrażania odważnych opinii w słusznej sprawie opinii, na które z różnych powodów nie decydują się osoby powiązane zależnością służbową, a które są słuszne z biznesowo-ludzkiego punktu widzenia. To jest olbrzymia wartość dla firm.

Zobacz też wywiady nt. roli HRBP z:

Ewą Fijołek, Orange Polska

Moniką Gorzelak-Bieńko i Kaliną Pasternak, Objectivity Bespoke Software Specialists

Aleksandrą Grzybowską, Schibsted Tech Polska

Tagi : , , , ,