grovemade-RvPDe41lYBA-unsplash

Dodano 25 marca 2021 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Rok z koronawirusem, czyli o kondycji firm i nastrojach pracowników w trakcie pandemii

Minął rok od pierwszego lockdownu. Bazując na obserwacjach tego niełatwego dla wszystkich okresu, firmy Grafton Recruitment, Gi Group i CBRE przeprowadziły badanie opinii dotyczące nastrojów na rynku pracy oraz wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy i pracodawcy. Trzecia edycja badania została uzupełniona o zagadnienia związane ze zdalnym i hybrydowym modelem pracy, konsekwencje pracy z domu wpływające na nastroje i postawy pracowników oraz kwestie oczekiwanego przez zatrudnionych wsparcia od firmy.

Jakie najważniejsze wnioski i spostrzeżenia płyną z tych trzech raportów?

Większość ankietowanych nadal pracuje zdalnie – 31,84%, ale do biur „na stałe” wróciło już 29,02% zatrudnionych. Praca zdalna przestała być benefitem dla wybranych, stała się jednym z modeli zatrudnienia. Coraz częściej jednak pracownicy dostrzegają negatywne strony home office: więcej niż 3 na 4 ankietowanych twierdzi, że pracuje tak samo lub bardziej efektywnie, ale czują się zmęczeni, trudno im się zmobilizować, chcą też więcej zarabiać.

W drugim tygodniu kwarantanny i ponownie po miesiącu od jej wprowadzenia, zapytano klientów i pracowników firm o kondycję ich organizacji i nastroje w pandemii, która w połowie marca zmieniła krajobraz polskiego rynku pracy. Po roku znowu przeprowadzono badanie opinii, aby porównać poprzednie wyniki.

Jaki model pracy jest obecnie najbardziej popularny?

Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” potwierdziło to, czego doświadczamy od roku – zmienił się model pracy. Większość ankietowanych pracuje zdalnie – 31,84% (połowa tego, co w kwietniu 2021 roku, wtedy było to 64,58%). Do biur „na stałe” wróciło już 29,02% pracowników (w II edycji tak deklarowało jedynie 8,5%). Hybrydowo natomiast pracuje 13,93% ankietowanych.

– To już pewne: praca zdalna i/lub hybrydowa zostanie z nami na długo, jeśli nie na zawsze. Przestała być pożądanym i rzadkim dodatkiem, benefitem dla wybranych, stała się jednym z modeli zatrudnienia – stwierdza Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment. – 20% ankietowanych na pytanie „Ile dni chciałabyś/chciałabyś pracować zdalnie” wybierało odpowiedź: „cały czas”, tyle samo osób odpowiadało „trzy dni”, „na stałe” do biura lub zakładu chciało wrócić 13,63% badanych. To wyraźna podpowiedź dla pracodawców dotycząca organizacji pracy, wyznaczania zadań, stawiania i rozliczania celów.

Pracownicy polubili home office. Jednak po roku pracy w tym nowym modelu coraz częściej widzą nie tylko pozytywne jego strony. Co było największym wyzwaniem w ciągu 12 covidowych miesięcy? Ankietowani zgłaszali, że mają problem z planowaniem własnej pracy – 13,79% badanych. To o połowę mniej osób niż w II edycji badania. Praktyczny, przyspieszony kurs zarządzania czasem i zadaniami przyniósł efekty.

Jak dzisiaj radzimy sobie z nowymi wyzwaniami?

Coraz lepiej radzimy sobie z godzeniem obowiązków domowych i służbowych. Problemy wpływające negatywnie na sytuację zawodową wymieniał co piąty badany (19,46%); to o prawie 7 pp mniej niż w II edycji badania. Dzięki pracy hybrydowej i powrotom do biura w mniejszym stopniu niż w I czy II edycji badania doskwierał ankietowanym utrudniony kontakt ze współpracownikami. W marcu br. tę odpowiedź wskazało 22,91%, mniej o ponad 14 pp niż rok temu.

– W branżach, których specyfika pracy pozwala na wprowadzenie modelu pracy hybrydowej, wyzwaniem jest przedefiniowanie funkcji biura. Dla wielu zarządzających pierwszym odruchem była myśl o zmniejszeniu zajmowanej przez ich firmę powierzchni biurowej, jednak dla większości organizacji to byłby ślepy zaułek – stwierdza Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE. – Funkcja biur zmierza w stronę miejsca do spotkań i współpracy. Stają się znowu coraz bardziej potrzebne. Muszą tylko być lepiej przemyślane i dopasowane do potrzeb organizacji.

W jaki sposób wspomniane zmiany wpływają na poziom zaangażowania i efektywność pracowników?

Z badania „Rynek pracy: rok z koronawirusem” wynika, że pracownicy wykazali się przez ostatni rok ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Efektywność ich pracy nie spadła i od początku pandemii utrzymuje się na podobnym poziomie – u 43-44% ankietowanych, a nawet wzrosła u 33,74% (w porównaniu z I edycją: prawie dwukrotnie). Spadek efektywności zauważa tylko 6-7% badanych. Pracownicy pracują efektywnie, ale w marcu 2021 roku najczęściej – 24,63% – skarżyli się na trudność w zmotywowaniu się do pracy. Czują się już zmęczeni i trudno im się zmobilizować. Chcą więcej dni urlopu płatnego (26,85%), zapewnienia sprzętu biurowego w domu (29,56%), szkoleń (23,89%), a przede wszystkim – dofinansowania do rachunków za światło i prąd (43,84%).

– To ważne wskazówki dla szefów. Powinni zadbać o równomierne rozkładanie sił w zespole, stawiać realistyczne cele, wspierać pracowników w zachowaniu równowagi życiowej, docenić (także finansowo) ich dokonania i starania – zauważa Paweł Prociak, Country Head w Wyser. – Od szefa zespołów rozproszonych wymaga się więcej otwartości, szczerości, troski, uważnego słuchania, empatii.
Wyraźnie mniejszy jest dziś strach o utratę pracy – 69,95% ankietowanych przyznawało, że się tego nie obawia, sytuacja w ich firmach jest stabilna (to o przeszło 18 pp więcej niż rok temu). Badani deklarują też, że chcieliby więcej zarabiać – ponad dwie trzecie przepytanych pracowników (68,23%; w I edycji 26,93%, w II 24,89%).

– Po roku dużego zaangażowania w ratowanie swoich miejsc pracy, zatrudnieni zaczęli zgłaszać wymagania płacowe – komentuje Antonio Carvelli, Deputy Country Manager w Gi Group. – O czym to świadczy? Z jednej strony – o rosnącym poczuciu stabilności na rynku pracy, z drugiej – o potrzebie docenienia za intensywną pracę, z trzeciej – o tym, że w niektórych firmach podwyżek nie było od paru lat i ludzie mają poczucie realnego spadku wynagrodzeń.

***

Badanie „Rynek pracy: rok z koronawirusem” przeprowadzono w dniach 22.02-8.03.2021 r. w formie ankiety online przesłanej do losowo wybranej grupy 793 osób, które zaaplikowały na co najmniej jedną ofertę pracy Grafton Recruitment & Gi Group w latach 2019-2021 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania: https://www.grafton.pl/pl/rynek-pracy-rok-z-koronawirusem.

Tagi : , , , , , ,