Obcokrajowcy w Polsce

Dodano 18 października 2017 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Raport: Polska oczami obcokrajowców – zalety i wady życia oraz pracy w kraju nad Wisłą

W sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców. Już dzisiaj odsetek pracowników zagranicznych w branży wynosi 9% i według opinii specjalistów będzie wciąż wzrastał. Dlaczego decydują się na pracę w Polsce, co im się u nas podoba, a co przeszkadza, w swoim badaniu „Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe” zapytali specjaliści z Monster Talent Sourcing Services.

Dlaczego Polska?

Polska przyciąga cudzoziemców głównie z dwóch powodów. Aż 40 proc. badanych wybrało Polskę właśnie ze względu na możliwość znalezienia tutaj atrakcyjnej pracy, a 38 proc. z powodów uczuciowych – przeprowadziło się, by zamieszkać w kraju swojego partnera. Ci, którzy decydowali się na Polskę ze względów zawodowych, często wskazywali, że sytuacja na polskim rynku pracy daje większe możliwości rozwoju niż w kraju ojczystym. Takie odpowiedzi nie dziwią, gdy przyjrzymy się temu, jak wysoki poziom bezrobocia dotyka mieszkańców Grecji (21,7 proc.), Hiszpanii (17,1 proc.) Włoch (11,1 proc.), Francji (9,6 proc.) czy Portugalii (9 proc.). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce jest zachęcającą alternatywą – oferuje stabilne zatrudnienie i dynamiczną ścieżkę rozwoju.

Okazuje się również, że studia w Polsce przyciągają niewielu cudzoziemców, bo tylko 9 proc. badanych przyjechało do kraju nad Wisłą w celach edukacyjnych. Tyle samo osób wybrało nasz kraj ze względu na zainteresowanie polską kulturą. Co ciekawe aż 50 proc. cudzoziemców, którzy finalnie wybrali Polskę, przed przyjazdem rozważało również inny kraj. Na liście znalazły się m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Niemcy.

– Polska kontra inny kraj UE – to częsty dylemat cudzoziemców. Wskazówka dla działów HR: warto rekrutować wśród pracowników gotowych mieszkać za granicą bez względu na lokalizację. Wabikiem jest z pewnością praca w międzynarodowym środowisku – komentuje Aleksandra Pocheć, Konsultant w Monster Talent Sourcing Services.

Niskie koszty życia i dobra lokalizacja

Jako główną zaletę życia w Polsce obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia. Ten czynnik jako najważniejszy wybrało aż 68 proc. badanych. Polska wciąż postrzegana jest jako kraj tani, gdyż ceny wielu usług i produktów są zdecydowanie niższe niż w Europie Zachodniej. Obcokrajowcy doceniają również atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Europy – 43 proc. odpowiedzi. Na kolejnych miejscach znalazły się także możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku – 42 proc., okazja do poznania polskiej kultury i obyczajów – 41 proc. oraz bogate życie kulturalne i towarzyskie – 36 proc. Fakt, że obcokrajowcy są ciekawi polskiej kultury i chcą ją poznawać na pewno cieszy, gdyż zwiększa to zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości i sprzyja integracji.

1. Zalety życia w Polsce

Problemy z komunikacją

Z drugiej strony cudzoziemcy widzą też wady mieszkania w Polsce. Dużym minusem jest bariera językowa, która ogranicza możliwość integracji przyjezdnych z Polakami. Brak znajomości języka polskiego za trudność w codziennym życiu uznało aż 55 proc. badanych. Niestety obcokrajowcy dostrzegają także brak otwartości Polaków – poskarżyło się na nią 31 proc. ankietowanych. Narzekają również na trudność w nawiązywaniu kontaktów z Polakami – to kłopot dla 26 proc. respondentów. Ponadto cudzoziemcy wskazują na niższy standard życia w porównaniu z krajem ojczystym – 25 proc. oraz trudności związane z organizacją życia – 23 proc. Kłopotliwy i utrudniający integrację jest również brak oferty kulturalno-rozrywkowej w języku angielskim. Na ten aspekt zwróciło uwagę aż 21 proc. badanych. Tyle samo osób wskazało na niską znajomość angielskiego wśród Polaków.

2. Wady życia w Polsce

Język polski coraz mniej obcy

Brak znajomości języka polskiego wciąż stanowi duże wyzwanie dla obcokrajowców. Wprawdzie nasz język ojczysty nie jest im zazwyczaj potrzebny do celów związanych z pracą, ale ogranicza ich w sferze prywatnej. Mimo trudności, które wiążą się z nauką nowego języka – większość obcokrajowców deklaruje, że obecnie uczy się polskiego (39 proc.) lub zamierza rozpocząć naukę w przyszłości (23 proc.). Jedynie 18 proc. wskazało, że w ogóle nie planuje uczyć się naszego języka.

Powody, dla których obcokrajowcy decydują się na naukę języka polskiego, są związane z ich życiem prywatnym. Takiej odpowiedzi udzieliło 64 proc. badanych. Ponadto 51 proc. przyznaje, że język polski jest mi potrzebny w codziennych sytuacjach, a 42 proc. uważa, że język jest przepustką do udziału w wydarzeniach kulturalnych. Jedynie 8 proc. odczuwa brak znajomości języka polskiego w pracy. Potrzebę nauki języka polskiego widzą również pracodawcy, którzy dodatkowe kursy językowe oferują pracownikom z zagranicy jako benefit pozapłacowy. 41 proc. obcokrajowców wskazało w badaniu, że otrzymało od pracodawcy tego rodzaju wsparcie. Co ciekawe aż 37 proc. respondentów deklaruje znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym, a 32 proc. może pochwalić się polskim na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym.

Obcokrajowcy zadowoleni z pracy w Polsce

Pozytywny w badaniu jest dobry obraz rynku pracy w oczach cudzoziemców. Poziom satysfakcji z pracy w Polsce oraz pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu są do siebie zbliżone i wysokie. Wynosi odpowiednio 7,75 punktów dla kraju i 7,39 dla biznesu (w skali od 1 do 10). Aż 75 proc. badanych docenia fakt, że praca w Polsce to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Jako ważne atuty zatrudnienia w Polsce w sektorze nowoczesnych usług biznesowych obcokrajowcy wymienili również: możliwość podniesienia kwalifikacji językowych oraz atrakcyjną ścieżkę rozwoju i kariery (po 46 proc. odpowiedzi). Z kolei 43 proc. doceniło atrakcyjne warunki pracy, pakiety relokacyjne i dodatkowe benefity, które stały się już normą w branży.

3. Zalety pracy w Polsce

Wysokie zarobki jako zaletę wymieniło jedynie 14 proc. obcokrajowców. W odwrotnym pytaniu o największe wady pracy w Polsce niskie zarobki znalazły się na pierwszym miejscu. Na kiepskie płace wskazało aż 64 proc. badanych.

–Niestety na tym polu ciężko nam konkurować z krajami zachodnimi, jednak Polska i sektor nowoczesnych usług biznesowych to wciąż bardzo atrakcyjne miejsce pracy, które może wiele zaoferować – dynamiczny rozwój, ciekawą ścieżkę kariery, doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych i międzynarodowym środowisku, otwartość oraz poszanowanie odmienności kulturowej pracowników – wylicza Aleksandra Pocheć, Konsultant w Monster Talent Sourcing Services.

Wśród innych wad pracy w Polsce, które wskazali obcokrajowcy – znalazły się: skomplikowane formalności i rozbudowana administracja – 45 proc., konieczność dostosowania się do kultury organizacji pracy w Polsce – 37 proc. i niesatysfakcjonujące benefity pozapłacowe – 18 proc.

4. Wady pracy w Polsce

Polska i co dalej? Plany na przyszłość

Obcokrajowcy mają dobry obraz zarówno Polski, jak i polskiego rynku pracy. W większości planują pozostanie w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat. W skali od 1 (niezdecydowany) do 10 (zdecydowany) cudzoziemcy, którzy chcą pozostać w Polsce, osiągnęli 6,9 punktów. Jednocześnie pytani o dalszą przyszłość zawodową i prywatną, nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Takie rezultaty mogą być wynikiem kilku czynników: młodego wieku, braku konkretnego planu kariery, a jednocześnie sporych wymagań finansowych i rozwojowych. Ponieważ młodzi zdają sobie sprawę z tego, jak dynamicznie zmienia się globalny rynek pracy, są otwarci na migracje zawodowe. Ważne, że Polska coraz częściej staje się celem tych migracji i pozwala obcokrajowcom realizować się zawodowo w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Pełen raport można pobrać na stronie http://pobierz-raport.monsterpraca.pl/.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Monster Talent Sourcing Services przez ośrodek PMR Consulting & Research w lipcu i sierpniu 2017 roku. W ramach badania jakościowego przeprowadzono serię telefonicznych wywiadów pogłębionych (n=16) z przedstawicielami firm z branży nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Równolegle z badaniem jakościowym zrealizowane zostało badanie ilościowe online (CAWI, n=107) wśród obcokrajowców z 20 europejskich krajów m.in. z Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch, pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Tagi : , , , , ,