adult-2178440_1920

Dodano 11 października 2017 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”

Przepaść między pracodawcami a pracownikami – raport Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”

  • 64% pracowników w Europie uważa, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo zatrudnienia
  • 65% pracodawców i jedynie 38% pracowników wysoko ocenia system zarządzania w oparciu o wyniki w swoich firmach
  • 68% pracodawców i 40% europejskich pracowników uważa, że ma wyraźnie wyznaczony plan i ścieżkę rozwoju

Spadek bezrobocia oraz kurczenie się europejskiego rynku pracy powoduje rozbieżności między tym, co o pracy sądzą pracodawcy, a co pracownicy. ADP Research Institute® (ADPRI) przeprowadził badanie, którego wyniki pozwalają lepiej zrozumieć decyzje pracowników, którzy chcą pozostać na obecnym stanowisku pracy oraz tych, którzy mają w planach zmianę pracy.

Wyniki badań opublikowane w Raporcie „Evolution of Work 2.0: Nastawienie Ja vs My” pokazują, że europejscy pracownicy mają skłonność do koncentrowania się na czynnikach, które wpływają na nich w pracy „tu i teraz” (nastawienie „Ja”), podczas gdy pracodawcy skupiają się na dziedzinach mających szersze znaczenie dla przyszłości firmy, zwłaszcza na długofalowym wyznaczaniu ścieżek kariery (nastawienie „My”). Europejski rynek pracy z roku na rok ulega poprawie, tym bardziej uwidacznia się podział na „Ja” vs „My”.

Badanie ADP ma swoje odzwierciedlenie także w polskich warunkach. Na początku drugiego półrocza 2017 roku odnotowano rekordowo niskie bezrobocie na poziomie niewiele ponad 7%. Do tego 2 na 5 pracodawców deklaruje chęć zwiększania zatrudnienia w swoich firmach. Niedawno GUS poinformował, że w tym momencie ponad 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce nie jest obsadzonych. To 30% więcej niż w roku ubiegłym. Mamy więc bardzo dobrą koniunkturę, która wzmacnia w pracownikach poczucie, że rynek ich potrzebuje. Wiedząc, że największym wyzwaniem przedsiębiorstw jest dziś pozyskanie pracownika, a następnie utrzymanie go w swojej firmie, pracodawcy prześcigają się w coraz
to atrakcyjniejszych warunkach pracy dla przyszłych i obecnych pracowników. Od jakiegoś czasu podkreślamy, że nastał „rynek pracownika”, i to jest prawda. Ważne jednak jest, by pracodawcy zrozumieli skalę tego zjawiska. Jak wynika z najnowszego badania ADP, zatrudniający nie doszacowują problemu, z którym za chwilę przyjdzie im się mierzyć. Problem ten dotyczy dziś tak samo USA, Wielkiej Brytanii, Francji, jak i Polski. Polska jest dziś krajem rozwijającym się, bardzo atrakcyjnym dla zagranicznego inwestora, tak więc zapotrzebowanie na utalentowanych pracowników będzie rosło, a wraz z nim wyzwania rekrutacji, zwiększania zaangażowania pracowników czy zarządzania talentami
– komentuje Magdalena Dacka, HR Business Partner ADP Polska.

Ważnym wnioskiem z badania ADP jest, że pracownicy w Europie czują się mniej doceniani niż pracownicy w pozostałych częściach świata. Badanie wskazuje też na znaczne różnice między krajami europejskimi. Jedynie 38% pracowników w Wielkiej Brytanii i niepokojąco mało, bo tylko 23% pracowników we Francji ma poczucie bycia docenianym w pracy. Dla porównania, podobnie deklaruje aż 56% Niemców. Jednakże we wszystkich krajach Europy wspólne jest jedno: pracodawcy przeszacowują to, jak bardzo docenieni czują się ich pracownicy. Jest to ogromny rozdźwięk, który może mieć wpływ na retencję pracowników.

Płaca i godziny pracy odgrywają, rzecz jasna, dużą rolę przy retencji pracowników, lecz najważniejsze jest spełnienie oczekiwań pracownika. Pracownicy twierdzą, że chętniej zostaną w firmie, jeśli ich doświadczenia na stanowisku będą zbieżne z oczekiwaniami ustalonymi w momencie zatrudnienia oraz jeśli będzie dla nich jasne, jak ich praca przekłada się na cele biznesowe. Jeśli jednak stanowisko odbiega od ich wyobrażeń, pracownicy myślą o odejściu – mówi Ahu Yildirmaz, Dyrektor Zarządzająca ADP Research Institute.

Badanie przeprowadzone przez ADP wskazuje również możliwość poprawy w zakresie zarządzania talentami. W tym obszarze ponownie europejscy pracodawcy mają lepsze niż ich pracownicy zdanie o tym, jak sobie z tym radzą. W istocie mniej niż połowa pracowników wysoko ocenia swoje firmy, jeśli chodzi o jakikolwiek aspekt zarządzania talentami, włączając w to zarządzanie wynikami. Tylko 38% pracowników uważa, że ich firmy dobrze sobie z tym radzą, podczas gdy pogląd ten podziela aż 65% pracodawców. Podobna rozbieżność pojawia się przy ocenie procedur, których używa się, by określić wzrost wynagrodzeń i poziom świadczeń pozapłacowych. Tylko 31% pracowników wysoko ocenia swoje firmy w tej dziedzinie, natomiast prawie dwukrotnie więcej, bo aż 58%, pracodawców ma takie zdanie w tej kwestii.

Rosnąca rozbieżność między nastawieniem „Ja” vs „My” widoczna jest też w dziedzinie szkoleń i rozwoju pracowników. Na tym polu badanie przeprowadzone przez ADP ukazuje, że pracownicy są sceptyczni co do tego, czy mają wyraźnie wyznaczoną ścieżkę rozwoju albo czy będą dodatkowo wynagradzani za doskonalenie swoich umiejętności. Jedynie 40% pracowników w Europie przyznaje, że ma wyraźny plan rozwojowy w swojej firmie. Dla porównania, tego zdania jest 68% pracodawców.

 

ADP® weźmie udział w HR Tech World Congress 2017, który odbędzie się w dniach 24-25 października w Amsterdamie, którego jesteśmy patronem. Szerszy materiał dotyczący raportu opublikujemy tuż po konferencji.

 

 

Tagi : , , , , , , ,