Raport_EB_w_PL_2017_345x260.001

Dodano 10 lipca 2017 Do Badania i raporty

Raport „Employer Branding w Polsce 2017”

Tylko 14% polskich pracodawców w 2017 roku posiada jasno sprecyzowaną strategię employerbrandingową, a 32% nadal nad nią pracuje – wynika z Raportu Employer Branding w Polsce 2017, w którym wzięło udział 399 przedstawicieli polskich pracodawców. W sytuacji umacniającego się rynku pracownika taka informacja budzi zdziwienie – zwłaszcza, że aż 86% z nich uznało, że posiadanie strategii employerbrandingowej wpływa na łatwość przyciągania kandydatów do firmy.

Już niemal każda polska firma zetknęła się z problemami z pozyskaniem kandydatów do pracy. Dane Eurostat z kwietnia 2017, w których bezrobocie w Polsce oszacowane jest na poziomie 4,8%, są dla pracodawców jasnym sygnałem, że zdobycie pracownika, jego zaangażowanie i utrzymanie w długim terminie, będą coraz większym wyzwaniem.
Wśród polskich pracodawców widoczne jest większe zainteresowanie employer brandingiem, ale jego wyrazem są głównie kampanie wizerunkowe, które mają przyciągnąć kandydatów. Jednak czy takie punktowe działania są wystarczające do stworzenia trwałego i mocnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów?

Strategia EB przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym

Czemu warto podejmować działania wizerunkowe w sposób strategiczny? Sami uczestnicy badania „Employer branding w Polsce 2017” uznali, że przynosi to szereg korzyści dla firm, wśród których najważniejsze są: łatwość przyciągania talentów, spójna komunikacja firmy, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej oraz większe zaangażowanie pracowników. Ma to też wpływ na koszty działalności firmy, chociażby poprzez zmniejszenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów rekrutacji czy mniejszą absencję chorobową.
Strategiczność działań EB w firmie daje moc, której nie zastąpi nawet najlepsza pojedyncza kampania wizerunkowa oraz przynosi zyski wszystkim zainteresowanym stronom: firmie, pracownikom, kandydatom i właścicielom/akcjonariuszom firmy.
Bez strategicznego podejścia do budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku marki pracodawcy firmy mogą tracić na atrakcyjności, a przez to również na konkurencyjności.

Czy firmy są gotowe na zmiany?
Rośnie liczba organizacji, które są otwarte na zmiany, nadchodzące trendy oraz potrzeby kandydatów i pracowników. Jednak nie w takim tempie, na jakie wskazywałyby chociażby wyzwania demograficzne. Czas najwyższy, żeby osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy w organizacjach zadały sobie kilka pytań. Czy employer branding jest osadzony w biznesowym ekosystemie firmy? Czy osoby odpowiedzialne za EB w firmie wiedzą, jakie są potrzeby biznesowe i nadchodzące trendy, które mogą mieć wpływ na działalność firmy w najbliższym czasie? Czy EB jest prawdziwym partnerem biznesu w firmie? Kto odpowie na te pytania twierdząco, wygra.

Raport „Employer Branding w Polsce 2017”
HRM Institute już po raz szósty udostępnia raport opracowany na podstawie badania Employer Branding w Polsce. Jest to jedyne w Polsce badanie, które pokazuje w sposób kompleksowy, jak zmienia się w naszym kraju podejście do employer brandingu na przestrzeni ostatnich lat.
Czy firmy mierzą skuteczność działań employerbrandingowych? Które firmy, w opinii samych employer brandingowców i HR-owców, są liderami EB na polskich i światowych rynkach? Na te i inne pytania odpowiedzieli pracodawcy w badaniu. Porównując dane z kilku lat, widać pewne zmiany na naszym rynku EB. Widać też, jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem, który bezpłatnie można pobrać ze strony: http://www.hrminstitute.pl/raport-employer-branding/


Informacje o badaniu Employer Branding w Polsce

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i trwało od stycznia do kwietnia 2017 roku. Link do badania był skierowany do polskich pracodawców, a w szczególności do przedstawicieli działów HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych w firmach za działania employerbrandingowe.
W bieżącej (szóstej już) edycji badania wzięło udział 399 pracodawców z całej Polski.

Patroni medialni: Employerbranding.pl, Personel i Zarządzanie, GFKM, Brand24, Miesięcznik Benefit, Praca.pl, HRPolska.pl, PRoto.pl, MamoPracuj.pl, HRNews.pl.

Tagi : ,