man-adjusting-tie_foter

Dodano 10 kwietnia 2017 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Raport „Candidate Experience 2017”: kandydat bardziej zaangażowany w proces rekrutacji niż pracodawca?

Z 4. edycji badania „Candidate Experience” wynika, że w wielu obszarach procesów rekrutacyjnych istnieje rozbieżność między praktykami deklarowanymi przez pracodawców a tymi stosowanymi w praktyce. Podczas gdy aż 83% przedstawicieli działów HR uważa, że stały kontakt z kandydatem wpływa pozytywnie na jego doświadczenie, w praktyce taki standard zachowuje tylko 65% firm. Podobnie jest w przypadku udzielania informacji zwrotnej – choć informowanie kandydata o powodach niezatrudnienia jest bardzo ważne w opinii aż trzech czwartych firm, w rzeczywistości robi to tylko co drugi pracodawca.

Na wyniki najnowszej, już czwartej edycji badania „Candidate Experience” patrzymy z optymizmem, ale jednocześnie z dozą ostrożności. Z jednej strony cieszymy się, że większość pracodawców ma świadomość praktyk, które pozytywnie przekładają się na doświadczenia kandydatów do pracy. Z drugiej zaś, odsetek firm, które wprowadzają te praktyki w życie, jest zdecydowanie niższy. A warto podkreślić, że działania realizowane w obszarze candidate experience stanową odbicie stosowanych w firmie zasad i panującej atmosfery. Tylko wtedy, gdy kandydat do pracy zostanie należycie potraktowany, nie straci zaufania do produktów i zachowa dobre wrażenie o firmie – podkreśla Julia Urbańska, marketing manager w eRecruiter i koordynatorka Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Z badania wynika również, że większość kandydatów poważnie podchodzi do udziału w procesie rekrutacji i już na etapie przygotowania aplikacji angażuje się czasowo. Co dziesiąty kandydat na przygotowanie aplikacji potrzebuje ponad godzinę, co drugi od 11 do 60 minut. Pracownicy, m.in. w związku z zaangażowaniem czasowym w rekrutację, mają swoje wymagania w stosunku do potencjalnego pracodawcy związane z tym, jak są traktowani w procesie rekrutacji. Niestety, blisko 2/3 kandydatów uważa, że pracodawcy nie dbają o relacje z nimi podczas procesu rekrutacyjnego (62%). Ten odsetek utrzymuje się już od kilku lat (2013: 68%, 2014: 57%; 2015: 64%).

Na pytanie „Gdybyś mógł/a podpowiedzieć pracodawcom jedną rzecz, którą warto poprawić w odniesieniu do procesów rekrutacji, to co by to było?” 39% pracowników wskazało na przesłanie wiadomości z przyczynami niezatrudnienia, 15% na informowanie o zakończeniu rekrutacji, a dla 14% ważny jest ciągły kontakt rekrutera z kandydatem.

Temat candidate experience w branży HR jest obecny od co najmniej kilku lat. Wielu HR-owców zgadza się, co do tego, że o kandydatów w procesie rekrutacji warto dbać i wie, że pozytywne doświadczenia wyniesione ze spotkań z pracodawcami mogą zaowocować dobrymi opiniami na temat firmy, a doświadczenia negatywne – wyrządzić jej wiele szkody. Niestety, firm, które dbają o doświadczenia kandydatów w procesie rekrutacji i decydują się pójść krok dalej, czyli przeprowadzić badanie opinii wśród kandydatów aplikujących do firmy, jest wciąż niewiele. Z badania „Candidate Experience” wynika, że tylko14% firm zrealizowało takie działanie, a co trzecia firma w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Szkoda, bo kandydaci to klienci, którzy zdecydowali się na kontakt z daną marką. W marketingu i sprzedaży nikt nie kwestionuje potrzeby badania satysfakcji klientów z usług czy produktów firmy. W działach personalnych warto w ten sposób podejść do badania kandydatów i zobaczyć, jakie mają wrażenia. To jeden ze sposobów na sprawdzenie marki pracodawcy – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska, Strateg i Analityk HR w Great Digital.

***

Metodologia badania

Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane na zlecenie eRecruiter wśród użytkowników portalu Pracuj.pl, zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (badanie zostało zrealizowane w dniach 11-26.01.2017, ankietę wypełniło łącznie 1961 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym). Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach (badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 19.01-7.02.2017, wypełniło ją łącznie 536 osób). Badanie „Candidate Experience” zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, jego partnerem jest Great Digital.

Źródło: eRecruiter

Tagi : , ,