engine-room-957753_1920

Dodano 10 maja 2017 Do Aktualności, Wyróżnione

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 – już w maju

Rekrutujesz inżynierów? Nie przegap nadchodzącego Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego i gali pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich, które odbędą się 17 maja w Warszawie. Za oba projekty odpowiada Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Celem obydwu inicjatyw są: promowanie najlepszych wzorców w kształceniu kadr dla przemysłu wysokich technologii, pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz budowanie więzi pomiędzy światem akademickim a przemysłem i biznesem. Ranking wskaże najlepsze polskie studia dające tytuł inżyniera lub magistra inżyniera w obszarze 21 dyscyplin technicznych.

– W tym projekcie kluczowa jest świadomość, iż zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia leży w interesie państwa polskiego i naszej wspólnej, gospodarczej przyszłości – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W jej skład wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu. W pierwszej edycji Rankingu ocenione zostaną następujące kierunki: automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji, kierunki IT (informatyka), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna oraz transport.

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, które poprzedzi galę Rankingu jest adresowane do osób z najwyższego i średniego szczebla zarządzania uczelni akademickich: rektorów, prorektorów i dziekanów najlepszych wydziałów inżynierskich, a także przedstawicieli przedsiębiorstw z branży wysokich technologii oraz osób zainteresowanych innowacyjnym kształceniem. Udział w Forum jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Pełen program Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego.

Tagi : , , , , , ,