helmet-1636348_1280

Dodano 5 czerwca 2019 Do Aktualności, Badania i raporty

Przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają więcej niż sektor usługowy

W I kw. 2019 r. po raz pierwszy od III kw. 2017 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki była większa niż w usługowych. Głównie za sprawą dużych przedsiębiorstw, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. przyjęły do pracy o 6,16 proc. więcej osób.

Przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniają więcej niż ogół rynku. Z danych ADP Polska, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, wynika, że innowacyjne firmy korzystające z nowoczesnych rozwiązań i outsourcingu w I kw. 2019 r. zatrudniły o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r. Ogół rynku natomiast zwiększył zatrudnienie o 3,1 proc. w porównaniu do I kw. 2018 r. (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Koniec ubiegłego roku wskazywał na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia zarówno ogółu rynku, jak i w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że początek roku to czas wdrażania nowych strategii kadrowych, a co za tym idzie dodatkowych budżetów na działania rekrutacyjne. Niemniej jednak w obliczu niskiej stopy bezrobocia, która w marcu osiągnęła poziom 5,9 proc., pracodawcy mają coraz większą trudność nie tylko z pozyskaniem nowych pracowników, ale również z ich utrzymaniem. Z kwartału na kwartał rosną oczekiwania pracowników, którzy coraz aktywniej poszukują dla siebie nowych, lepszych rozwiązań, np. licytując warunki pracy. W wyniku tego pracodawcy muszą dynamicznie odpowiadać na potrzeby kadr, kładąc większy nacisk na przestrzegania work-life balance, czy zwiększając pakiet benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Produkcja zatrudnia więcej niż usługi

Co ciekawe, wyniki raportu wyraźnie wskazują, że za dobry wynik odpowiadają głównie produkcyjne firmy Nowoczesnej Gospodarki. W I kw. 2019 r., pierwszy raz od półtora roku, dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach usługowych była mniejsza niż w produkcyjnych. W okresie styczeń-marzec 2019 r. sektor usługowy zatrudnił o 5,68 proc. więcej pracowników niż w I kw. 2018 r. Wyższą o 0,27 pproc. dynamikę wzrostu zatrudnienia odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach produkcyjnych (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.). Istotny udział w wzroście zatrudnienia w sektorze produkcyjnym miały firmy zatrudniające ponad 500 pracowników (+6,16 proc. vs I kw. 2018 r.), które niezmiennie od III kw. 2018 r. utrzymują tendencję wzrostową.

– Na przewagę sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki nad usługowym, obserwowaną w I kw. 2019 r., mogły wpłynąć dwa czynniki. Z jednej strony, duże firmy usługowe w obliczu niedoboru pracowników stawiają na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji pracy, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z drugiej natomiast, obserwujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które znacznie lepiej niż małe firmy produkcyjne radzą sobie z odpływem na Zachód pracowników z Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z możliwości operacyjnych większych przedsiębiorstw, mogących w obliczu trudnej sytuacji na rynku przyciągać pracowników atrakcyjniejszą ofertą płacową i bogatszym pakietem benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

 

Tagi : , , , ,