grafika promocyjna2

Dodano 23 lutego 2021 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Projekt badawczy „Przywództwo w trybie COVID-19”

 Zapraszamy menedżerów do udziału w ambitnym badaniu! 

„Zwiększona izolacja społeczna, samotność, lęk zdrowotny, stres i pogorszenie koniunktury gospodarczej to sytuacja, która może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i dobrostan ludzi” Rory O’Connor, profesor psychologii zdrowia na Uniwersytecie w Glasgow. 

Niedługo rozpocznie się drugi rok pandemii, która zmieniła krajobraz, w którym żyjemy. Dużo w tym czasie jako pracodawcy i pracownicy się nauczyliśmy, ale jeszcze wiele spraw wymaga naszej uwagi. 

Większość obecnie prowadzonych analiz i badań z zakresu wpływu pandemii na środowisko pracy, skoncentrowanych jest głównie na pracownikach i ich funkcjonowaniu w organizacji. Wyniki tych badań pokazują, że po wielu miesiącach pandemii, pomimo wzmożonej uwagi nad samopoczuciem pracowników, z trudem dają sobie oni radę z przedłużającym się okresem niepewności.  

Nasz projekt badawczy jest w całości poświęcony liderom i liderkom oraz temu, w jaki sposób radzą sobie w czasach pandemii. Przed jakimi stają wyzwaniami i jak funkcjonują w arcyzłożonym i zmiennym środowisku pracy. Wymagania wobec liderów ciągle rosną, a zrozumienie kompleksowości ich sytuacji nie jest obecne w powszechnej świadomości. 

W projekcie badawczym „Przywództwo w trybie COVID-19” koncentrujemy się na liderach ich doświadczeniach związanych z pełnieniem ról managerskich okresie pandemii. Dodatkowo aspekt  społeczny, psychologiczny oraz zdrowotny jest obiektem naszej uwagi. 

Obecnie zapraszamy uczestników do badania, które będziemy prowadzić pod adresem: https://survey.zohopublic.com/zs/EXzeUt.  

Badanie jest realizowane techniką kwestionariuszową. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą problemów oraz wyzwań, które napotykają obecnie menadżerowie, osoby zarządzające zespołami w czasie pandemii i lock-downu 

Wyniki badania posłużą nie tylko temu, aby poznać opinie liderów na wybrane przez nas tematy, ale również, aby zaproponować wsparcie w postaci rekomendacji i narzędzi wsparcia, które zostaną opracowane w oparciu o uzyskane wyniki. 

Projekt badawczy jest specyficzny, ponieważ jest realizowany poprzez połączenie unikalnych kompetencji zespołu projektowego. W tym projekcie łączymy świat nauki i biznesu. Takie podejście jest gwarantem uzyskania istotnych i jakościowo spełniających najwyższe standardy danych. Inicjatorem projektu jest Anna Streżyńska CEO MC2 Innovations, pomysłodawcy platformy Carrotspot.  

 W skład zespołu projektowego wchodzą: 

Dr hab., prof. SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcik 

Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii politycznej. Kieruje studiami podyplomowymi Creative Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wraz z dr Dorotą Wiśniewską-Juszczak. 

Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium Polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Zyskała grant OPUS Narodowego Centrum Nauki: „Sprawując władzę czy kontrolę?”, który jest już zakończony. Aktualnie prowadzi badania w ramach grantu „Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie?”. 

Dr Dorota Wiśniewska-Juszczak 

Jako praktyk – trener i konsultant – specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

Regularnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne w czołowych polskich mediach oraz publikuje artykuły naukowe i popularno-naukowe o tematyce władzy i przywództwa (m.in. „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Program III Polskiego Radia, TVN, TVN 24). 

 Arkadiusz Kamiński  

Carrotspot Lab Lead 

Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR.  

W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań. 

 Katarzyna Żukowska 

Carrotspot Lab Research Expert 

Psycholog. Jest członkiem interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu realizującego projekt E-COMPARED. Należy do zespołu badaczy StresLab, działającego przy Uniwersytecie SWPS, a także Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz The International Society for Research on Internet Interventions. 

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej. 

W Carrotspot Lab odpowiada za konstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz realizację projektów badawczych. 

 ***

Więcej informacji: 

Artur Banach 

Artur.banach@mc2innovations.com 

Tagi : , ,