shutterstock_88492132_prev

Dodano 29 czerwca 2016 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Polska nie wykorzystuje potencjału pracowników w wieku 55+

Znamy wyniki międzynarodowego rankingu PwC „Golden Age Index” oceniającego poziom wykorzystania w pracy potencjału osób w wieku 55+. Polska zajęła w nim miejsce czwarte od końca, wyprzedzając jedynie Grecję, Luksemburg, Słowenię oraz Turcję. Ranking obejmuje 34 kraje z grupy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), oceniając je na podstawie wybranych kluczowych wskaźników, m.in. liczby zatrudnionych osób w wieku powyżej 55 lat, ich zarobków, udziału w szkoleniach czy liczby umów na część etatu.

Na pierwszym miejscu rankingu niezmiennie od 2003 roku znajduje się Islandia. Kolejne pozycje zajmują Nowa Zelandia i Szwecja. Polska plasuje się na 30. miejscu (to wzrost o jedną pozycję w porównaniu do ubiegłego roku). Eksperci PwC zwracają uwagę, że właściwa aktywizacja zawodowa osób w wieku 55+ ma znaczenie nie tylko w wymiarze korzyści biznesowych dla danej firmy, ale także ekonomicznym dla całego kraju. Według szacunków PwC, gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ w Polsce była taka jak w Szwecji, nasze PKB – w zależności od produktywności tej grupy wiekowej – mogłoby wzrosnąć od 4% do nawet 8%.

Polska zajmuje końcowe pozycje zestawienia w niemal wszystkich badanych obszarach Golden Age Index, poza relacją wynagrodzenia osób starszych do młodszych grup wiekowych. Warto jednak odnotować, że w porównaniu do wyników z 2003 r. większość wskaźników się poprawia, choć to dość powolny wzrost. W kolejnych latach na pewno na plus zmieni się stopa zatrudnienia osób powyżej 55 roku życia. Jest to związane z wchodzeniem w wiek zaawansowany osób, które na początku transformacji gospodarczej były około 30-stki, czyli większość kariery zawodowej odbyły już w gospodarce rynkowej. Są oni przyzwyczajeni do elastyczności i do częstych zmian kompetencji, co pozwala im na utrzymanie się dłużej na rynku pracy” – mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC.

Autorzy raportu zwracają uwagę na 3 zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście lepszego wykorzystania w pracy osób w wieku 55+:

  • Zachęcanie do późniejszego przechodzenia na emeryturę dzięki zwiększeniu wysokości zarobków, które skłonią pracowników do kontynuowania pracy;
  • Zmniejszanie kosztów zatrudnienia osób starszych, poprzez odpowiednie regulacje przeciwdziałające dyskryminacji tej grupy wiekowej na rynku pracy;
  • Rozwój umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, poprzez promowanie kształcenia ustawicznego i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje starszych pracowników.

Firmy w Polsce powinny lepiej wykorzystywać potencjał osób w wieku 55+, mając na uwadze ich długoletnie doświadczenie na rynku pracy, które może okazać się niezwykle cenne dla młodszych członków zespołu. Rozsądne wydaje się tworzenie długookresowych strategii zatrudnienia, które uwzględnią promowanie i wspieranie starszych pracowników oraz odpowiednie dla nich programy rozwojowe” – podsumowuje Ewa Zmysłowska, dyrektor zespołu kapitału ludzkiego w PwC.

Pełna treść raportu „Golden Age Index” jest dostępna na stronie www.pwc.co.uk/goldenage.

Tagi : , , ,