kongres-roznordnosci-2021-cover-02

Dodano 25 maja 2021 Do Aktualności, Publikacje, Wyróżnione

Podsumowanie VII edycji Kongresu Różnorodności 2021

Zakończyła się VII edycja Kongresu Różnorodności, jednego z kluczowych wydarzeń CSR w Polsce. W tym roku prelegenci i uczestnicy Kongresu zastanawiali się, jak wzmacniać ludzi i organizacje rozbite kryzysem pandemii. Zgodzili się co do tego, że kluczowe są tu uważność na drugiego człowieka, dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb oraz rozmowa jako podstawowe narzędzie dostępne ludziom do budowania wspólnoty i więzi. Z debaty wynikło ponadto wspólne przekonanie, że pandemia zmieniła nasz świat nieodwołalnie, a różnorodność i inkluzja to wartości, które pomagają nam szybciej się w nim odnaleźć.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wyzwaniom czasów pandemii i nowej post-pandemicznej normalności, a przyświecało mu hasło „Mindcare – jak zadbać o siebie i innych?”.

Panel dyskusyjny otworzył wstęp poety i eseisty, Jarosława Mikołajewskiego. Swoimi rozważaniami jednocześnie podsumował przekaz Kongresu Różnorodności, powołując się na etap rozwoju świata i rzeczywistości, i podkreślając przy tym, że od różnorodności nie da się uciec. Okoliczności polityczne, ekonomiczne, społeczne, sprawiają, że jesteśmy coraz bliżej siebie, a jednocześnie globalność świata pokazuje nam, że od inkluzywności nie możemy się odwrócić – należy ją przyjąć, odnajdując w niej wszystkie korzyści, które ze sobą niesie. Dopiero kiedy ją przyjmiemy, bez kwestionowania jej sensu, będziemy mogli tworzyć nowoczesne organizacje, w nowoczesnym świecie.

Amy Morin, psychoterapeutka, autorka książek, wykładowczyni na Northeastern University, podzieliła się z uczestnikami receptą na to, jak utrzymać stabilność psychiczną w nieprzewidywalnym, zmieniającym się świecie.

Z kolei w dialogu pomiędzy profesorem Bogdanem de Barbaro a Zuzanną Ziomecką wyraźnie wybrzmiało, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, staliśmy się wspólnotą, a granice stały się bardzo przepuszczalne – zarówno te geograficzne, jak i te w miejscu pracy.

Gośćmi następnego panelu, zatytułowanego „Wyzwania przyszłości – co czeka nas i nasze organizacje”, byli Zuzanna Skalska, właścicielka 360Inspiration, partner FutureS Thinking Group oraz Piotr Ciborowski, członek zarządu Henkel Polska, którzy przyjrzeli się rewolucyjnym zmianom, jakie zachodzą obecnie na rynku pracy. Byli zgodni co do tego, że do rzeczywistości przed-pandemicznej nie ma już powrotu.

Ostatni panel pierwszego dnia Kongresu przebiegał pod hasłem „Jak odpowiadać na potrzeby pracowników w czasach kryzysu? Pracodawcy w poszukiwaniu rozwiązań”. Wzięły w nim udział Iwona Choińska, dyrektor personalna IBM na Polskę i Kraje Bałtyckie oraz Susanna Romantsova, liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA. Rozmówcy zgodzili się, że czas po wybuchu pandemii koronawirusa stał się punktem zwrotnym, jeśli chodzi o podejście do pracownika. – Ważne jest budowanie poczucia przynależności wśród członków zespołu, danie im poczucia, że są częścią większego organizmu – dodała Susanna Romantsova.

Drugi dzień Kongresu Różnorodności przebiegał pod hasłem „Team Care – z czym się dziś mierzą liderki i liderzy?”, zwracając uwagę na ich rolę w procesie sklejania i utrzymania jedności zespołów i całych organizacji.

Dawn D. Bennett-Alexander, konsultantka ds. Diversity, Equity, Inclusion & Belonging, założycielka Practical Diversity, profesor prawa, w swoim przemówieniu „Practical Diversity – o różnorodności w czasach pandemii” zwróciła uwagę na problem nieuświadomionych osobistych przekonań, wynikających ze sposobów wychowania i wcześniejszych życiowych doświadczeń, które mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób odnosimy się do innych.

W wywiadzie na temat „Jak zadbać o to, by na Twoim pokładzie było miejsce dla wszystkich? Inkluzywne zarządzanie w praktyce” Birgit Rechberger-Krammer, Corporate Senior VP Laundry and Home Care Henkel Europe, President Henkel Austria, podkreślała, że praktykowanie inkluzywności zaczyna się na samej górze, w zarządzie firmy i polega na tym, by potrafić budować skuteczne zespoły z członków zróżnicowanych grup.

Na olbrzymią rolę zaufania, ale też empatii w kontekście przywództwa dzisiejszych czasów zwrócił uwagę Daniel Truran, Director General at ebbf.org / B Corp Ambassador / Impact Hub Madrid Co-Founder. W swoim wystąpieniu „Sztuka łączenia – czyli przywództwo nie tylko na czas kryzysu” zdefiniował podstawowe obowiązki dzisiejszych liderów.

Kongres Różnorodności zakończył panel „Biznes a światopogląd – przyczynek do konfliktu czy nowa jakość”. Wzięli w nim udział Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe, Małgorzata Romaniuk, wiceprezes Zarządu w Banku BPH, Maciej Herman, dyrektor zarządzający Wedel i Piotr Voelkel, założyciel SWPS oraz właściciel marki VOX. Rozmówcy podkreślali, że te firmy i marki cieszą się dziś jednym z najwyższych wskaźników społecznego zaufania, które nie boją się trudnych tematów i zabierają głos, wypowiadając się na przykład otwarcie przeciw dyskryminacji i brakowi tolerancji. To sprawia, że mają moc wyznaczania kierunków rozwoju i kształtowania społecznych zmian.

– Tworząc od 7 lat Kongres Różnorodności wierzymy mocno w uzdrawiającą moc inkluzywności w wielu wymiarach, a w tegorocznym programie to właśnie mocno się wybija. Zaczynając od nas samych, gdzie siłę psychiczną i tożsamość budujemy poprzez zaakceptowanie swojej inności, przez nasze relacje z innymi – w rodzinie, w zespole – po  relacje na poziomie większej społeczności – lokalnej czy tej organizacyjnej – wrażliwość na różnorodność ma wielkie znaczenie – stwierdził Paweł Niziński współorganizator Kongresu Różnorodności, CEO Better, B Market Explorer CEE. – Cieszy to, że coraz większa liczba firm przestaje postrzegać swoją funkcję jako jedynie biznesową, a wreszcie przyznajemy i traktujemy pracę, organizację jako przestrzeń życia, gdzie emocje, relacje, empatia i otwartość są, powiedziałbym, kluczowe. Różnorodność i inkluzja odgrywają tu ogromną rolę i dają potężne narzędzia, z których warto czerpać – dodał.

Humanistyczny wydźwięk tego Kongresu był niejako najważniejszym spoiwem wszystkich wystąpień. Odejście od myślenia kategoriami zysków, dywidendów i zwrot w kierunku człowieka jako jednej z najważniejszych wartości w organizacji, pozwala na przejście od kapitalizmu akcjonariuszy do kapitalizmu interesariuszy, w którym wartość człowieka stanowi sine qua non. Tym samym pozwala na większą uważność i rozwój w świecie VUCA, który podlega ciągłym przemianom.

Kongres Różnorodności to konferencja, która niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, propagując idee inkluzywnej kultury zarządzania organizacjami. Organizatorami Kongresu byli Henkel Polska oraz firma BETTER.

Zapraszamy na stronę Kongresu Różnorodności: https://www.kongresroznorodnosci.pl/

Tagi : , , , ,