Freenovation - Badanie

Dodano 4 kwietnia 2018 Do Aktualności

Ogólnopolskie badanie innowacyjności

Trwa pierwsza ogólnopolska diagnoza organizacji pod kątem innowacyjności i przywództwa. Celem projektu jest badanie kultury innowacji w organizacjach.

„Wierzymy, że innowacyjne środowisko pracy jest wynikiem wdrożenia przemyślanej kultury organizacyjnej opartej na takich wartościach jak: szacunek, zaufanie, otwartość, transparentność, przyzwolenie na błędy, autonomia.” – podkreśla Justyna Pawlak-Mihułka, Partner i Współzałożyciel Freenovation, pomysłodawcy diagnozy. „Naszym badaniem chcemy w rzetelny sposób zmierzyć te zależności. Będziemy dzielić się wiedzą, w jaki sposób kreować miejsce pracy oraz jaki model zarządzania wdrożyć by stać się organizacją innowacyjną i pożądanym miejscem pracy.”

Podsumowanie wstępnych wyników diagnozy zostanie zaprezentowane w czasie konferencji Rzeczpospolitej FRONT EDGE Innovation and Leadership Summit. Dodatkowo wyniki badania wraz z analizą i komentarzem zostaną opublikowane w formie e-booka.

Badanie prowadzone jest w oparciu o krótki kwestionariusz, zawierający serię pytań diagnozujących najważniejsze wymiary organizacyjnej kultury innowacyjności. Diagnozie poddane są cztery wymiary organizacyjne: przywództwo, rozwój talentów, wartości i organizacja pracy. Narzędzie pozwala zbadać te obszary w trzech perspektywach: jednostkowej, zespołowej oraz organizacyjnej.

Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Jej wypełnienie zajmuje 9 minut. Za poświęcony czas, uczestnicy badania otrzymają e-book.

Tagi : ,