workplace-1245776_1920

Dodano 6 lutego 2020 Do Aktualności, Badania i raporty, Wyróżnione

Od lidera zależy poczucie satysfakcji pracownika

Polscy pracownicy zmienią miejsce zatrudnienia w przypadku, kiedy lider nie spełni ich oczekiwań. Co drugi badany deklaruje, że w ciągu 12 miesięcy odejdzie z piastowanego stanowiska, a trzy czwarte tych, którzy krytykują szefa zapewniają, że nie będą rekomendować obecnego pracodawcy. Okazuje się również, że wynagrodzenie wcale nie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z wykonywanych obowiązków – to główne wnioski z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy przeprowadzonego wspólnie przez Leanpassion wraz z Openfield Research & Communication oraz Grafton Recruitment.

Wśród TOP 7 czynników wpływających na satysfakcję z pracy badani w pierwszej trójce umieścili: dobrego lidera i przyjazną atmosferę (wzrost od zeszłego roku o 2 pkt. procentowe), rozwój i naukę (wzrost o 3pproc.) oraz zgłaszanie i rozwiązywanie problemów – (spadek o 1 pproc.). Dopiero na czwartym miejscu znalazło się wynagrodzenie, które zanotowało spadek o 13 pkt. procentowych w porównaniu do badania w 2018 roku. W badaniu, które przeprowadzone zostało trzeci już raz, a wyniki niedawno opracowano, wzięło udział 57% kobiet oraz 43% mężczyzn.

– Wyniki wspólnego badania z Leanpassion potwierdzają nasze obserwacje z dziesiątek spotkań rekrutacyjnych, które każdego dnia prowadzą rekruterzy Grafton. Kandydaci, z którymi się spotykamy uznają w dobie rynku pracownika za oczywiste, że oferowane wynagrodzenie będzie dostosowane do ich kwalifikacji i poziomu stanowiska, na które aplikują. Już na etapie rekrutacji skupiają się więc, znacznie częściej niż kiedyś, na czynnikach takich jak reputacja pracodawcy, bo przecież każdy chce pracować w miejscu, o którym mówi się dobrze. Dopytują o wachlarz benefitów pracowniczych, standard biura, w którym będą pracować, a także chcą wiedzieć kto będzie ich bezpośrednim przełożonym, aby np. zweryfikować opinie o tej osobie. To może wyjaśniać przyczynę tak dużego, w stosunku do lat ubiegłych, spadku liczby osób, które uznają wynagrodzenie za determinujące ich poziom satysfakcji z pracy. Po prostu inne czynniki stają się w dzisiejszych czasach równie ważne – komentuje Joanna Wanatowicz, Grafton Business Director.

Skoro lider jest wskazywany jako najważniejszy czynnik, od którego zależy satysfakcja i zadowolenie z pracy, to jakie są wobec niego oczekiwania? Autorzy raportu wyodrębnili TOP 10 oczekiwań zespołu od swojego przełożonego. Pierwsze pięć jest następujących:
1. szanuje innych ludzi;
2. zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się;
3. ma wysokie standardy moralne i etyczne;
4. stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązaniu;
5. buduje poczucie przynależności do organizacji.
Jeśli lider nie spełni oczekiwań, pracownicy są bardziej skłonni do odejścia z pracy.
Nasze najnowsze badanie po raz kolejny pokazało, że to lider – czyli bezpośredni przełożony pracowników – jest kluczem do sukcesu organizacji. Jego relacja z pracownikiem ma ogromny wpływ na to jak pracownik postrzega swojego pracodawcę. Również od niego zależy poziom satysfakcji, motywacji i chęci pozostania pracownika w obecnym miejscu pracy. Co ciekawe, TOP 10 oczekiwań pracowników względem lidera dotyczy jego postawy wobec zespołu, a nie wiedzy merytorycznej. Negatywna ocena lidera często wynika z faktu, że większość organizacji nie posiada właściwie dopasowanych programów rozwojowych dla tej grupy. Szkolenia bywają przeintelektualizowane, zbyt teoretyczne. W efekcie ponad 90% liderów improwizuje w pracy, a na pytanie „Jak motywujesz ludzi?” odpowiada: „normalnie!”. Według naszych szacunków, w Polsce grupa ta stanowi aż 1,5 mln osób, dlatego warto zwrócić uwagę na występujący problem i zacząć uczyć liderów praktycznych umiejętności. Nie zdobędą ich w salach szkoleniowych, ale w GEMBA, tj. miejscu, gdzie dzieje się dany proces – komentuje Radek Drzewiecki, założyciel Leanpassion.

O BADANIU
Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy jest przeprowadzane przez firmę Leanpassion cyklicznie: pierwsze odbyło się w 2016, kolejne w 2018 roku. W ostatnim badaniu w 2019 roku wzięło udział 1068 dorosłych Polaków. Pytanych dobierano metodą kwotową według zmiennych demograficznych (płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Anonimowe badanie CAWI zrealizowano przez internet za pomocą kwestionariusza ankiety. Partnerami badania byli Openfield Research & Communication oraz Grafton Recruitment.

O AUTORACH RAPORTU
LEANPASSION – Great Companies, Happy People. Od ponad 14 lat pomagamy naszym klientom stać się Lean. Dla nas lean to nie szkolenia, nie projekty, nie wdrożenia, nie dedykowany zespół i nie narzędzia. Wypracowaliśmy własne podejście i zamiast narzędzi i projektów wdrożeniowych stworzyliśmy STRATEGIĘ LEAN. Nie skupiamy się w niej na tym, co chcemy wdrożyć, ale na tym, do jakiej sytuacji chcemy doprowadzić, czyli na eliminacji zdefiniowanych przez nas 5 patologii biznesowych. Z nami doskonalenie nie jest jednorazowym zrywem, a ciągłym procesem. Nasi klienci doceniają nas za wymierne rezultaty w czterech perspektywach strategicznych: wzrost biznesu, zwinność, satysfakcja i zaangażowanie, wzrost zysku. Więcej: www.leanpassion.pl
Grafton Recruitment to jedna z największych w Europie niezależnych firm rekrutacyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży i 35 biurami w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od jesieni 2018 roku jest częścią Gi Group, międzynarodowej korporacji o włoskich korzeniach, należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych, z biurami w ponad 50 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce. Więcej: www.grafton.pl

Openfield to agencja badawcza z ponad 10 letnim doświadczeniem. Zajmujemy się badaniami ilościowymi i jakościowymi. Dostarczamy wartościowe dane i wspieramy menedżerów w podejmowaniu strategicznych decyzji. Więcej: www.openfield.pl

Tagi : , ,