workplace-1245776

Dodano 23 kwietnia 2019 Do Aktualności, Wyróżnione

Netguru: przyszłość to kolejne wersje agile

Z Dorotą Piotrowską z Netguru, której misją jest dbanie o dynamiczne, inspirujące, inkluzywne środowisko pracy, rozmawiamy o wpływie agile na sukces organizacji.

EmployerBranding.pl: O agile jest głośno już od kilku lat, ale nadal ciężko o jedną definicję tego pojęcia. Za pomocą jakiego przykładu zobrazowałabyś tę metodę?

Dorota Piotrowska: Trudno o jeden przykład pojęcia podstawy agile. Dla mnie to przede wszystkim tzw. growth mindset, czyli otwartość organizacji i pracowników na ciągłą interakcję/modyfikowanie w oparciu o antycypowane okoliczności czy trendy a nie w odpowiedzi na nie. Wymaga to dużej pokory intelektualnej, otwartości na informację zwrotną, zdolności adaptacji, chęci ciągłego uczenia się, umiejętności radzenia sobie z wysoką intensywnością komunikacji i wymagań poznawczych. Tak więc agile to postawa i konstrukcja intelektualna.

Jak wprowadzenie agile wpływa na sukces organizacji? Jak wpłynęło na Netguru?

Istnieje istotna różnica między ‘do agile’ (czyli np. realizuj projekty w metodologii zwinnej) a ‘be agile’ (działaj zwinnie). To drugie to ciągły, wymagający proces, który dotyczy 3 poziomów: organizacji, zespołów i jego indywidualnych członków. Bez ‘be agile’ Netguru nie byłoby w stanie skalować się tak szybko (ok. 130 % rok do roku). To właśnie zwinność organizacyjna umożliwia ciągłą modyfikację, ulepszanie procesów, praktyk zarządczych, struktury etc. Oczywiście nie udaje się to bez ‘bóli wzrostowych’, których nie sposób uniknąć. Ważne jest więc ciągłe badanie nastroju zespołu, dialog, uważne mitygowanie napięć oraz edukacja na temat strategii radzenia sobie z funkcjonowaniem w tak dynamicznym, zmiennym środowisku. Stąd również my pracujemy nad tzw. agile leadership development, by wspierać naszych liderów i ich zespoły w procesie ciągłej zmiany.

W bio na stronie Unleash czytamy, że Twoją misją jest dbanie o dynamiczne, inspirujące, inkluzywne środowisko pracy. W jaki sposób ją realizujesz?

Im szybciej rosnąca, większa i bardziej różnorodna grupa Netgurali, tym trudniej zapewnić spójność kulturową, która jest niezbędnym spoiwem, czy też stabilnym kręgosłupem, w oparciu o który możliwe jest budowanie zwinności. Praca nad wartościami na poziomie konkretnych postaw i zachowań wymaga od nas z jednej strony typowej edukacji na etapie komunikacji z kandydatem (choćby nasza Culture book: https://www.netguru.com/blog/culture-book, czy nasz blog: https://www.netguru.com/codestories/netgurus-core-values-and-their-impact-according-to-the-team) onboardingu nowych Netgurali i onboardingu liderów, odnoszenia się do wartości w ramach procesu oceny i rozwoju, czy też wyróżnianie członków zespołu przez kolegów za bycie przykładem do naśladowania w kontekście wartości, jedną z których jest właśnie Build inclusive and socially responsible culture. Wymaga tez dialogu z zespołem oraz regularnej weryfikacji poziomu zrozumienia wartości na poziomie ich praktycznego stosowania na co dzień. To właśnie dla przykładu realizujemy obecnie w firmie poprzez warsztaty Values review w formacie World Cafe.

Co wyróżnia Netguru na rynku pracy?

Netgurale od 2 lat konsekwentnie definiują 5 kluczowych elementów naszego EVP: flexibility (w tym praca zdalna i elastyczny czas pracy, czy też możliwość zmiany ról w ramach organizacji), constant growth (szybki rozwój kompetencji w ramach bardzo zróżnicowanych projektów dla klientów i wewnątrz organizacji, regularnej wymiany wiedzy między członkami zespołu etc.), feedback culture (w zgodzie z koncepcją radical candor), trasparency, respect & autonomy. Naszym wyróżnikiem są więc typowe elementy tzw. kultury 4.0 opartej na zaufaniu i szacunku do pracownika, autonomii i jego ciągłym rozwoju.

Czym jest employer branding dla Netguru?

EB to przede wszystkim spójność komunikatu wysyłanego do kandydata z realną opinią Netgurali. Nasze działania EB opierają się przede wszystkim o dzielenie się wiedzą poprzez zarówno jakościowe treści online (case studies, blog, codestories) jak też tzw. thought leadership Netgurali, którzy chętnie występują w roli prelegentów, mentorów i prowadzących warsztaty na tematy zarówno związane z technologią, jak też procesami czy kulturą firmy.

Nawiązując do tematu Twojego wystąpienia na Unleash, mogłabyś przybliżyć kluczowe elementy w efektywnym wprowadzaniu agile do organizacji?

Kluczowe elementy to świadome działanie na wszystkich wyżej wymienionych 3 poziomach. Kluczowy jest jednak wspomniany growth mindset i takich właśnie ludzi szukamy w Netguru. Ten element postawy jest równie istotnym kryterium weryfikacji w trakcie procesu rekrutacji, co umiejętności twarde i biegła znajomość języka angielskiego, w którym na co dzień pracujemy. Jest też elementem oceny pracownika na jego ścieżce rozwoju.

Czego środowisko biznesowe jeszcze nie wie o agile i czego musi się nauczyć, żeby w 100% wykorzystać potencjał tej metodologii?

Trudno na pewno wypowiadać się za całe środowisko biznesowe. Jestem przekonana, że w części organizacji, które są na drodze do agile, przejście między wyżej opisanym ‘do agile’ do ‘be agile’ jest nie do końca systemowo zaprojektowane i kompleksowo wspierane na wszystkich poziomach. A to jest właśnie klucz do sukcesu. I nie jest to z pewnością łatwa droga.
Kiedy możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces we wprowadzaniu agile?
Nigdy :). Agile to ciągła iterakcja, również podejścia do samej filozofii agile. Sukcesem jest jednak, raz jeszcze podkreślę, dzielona przez wszystkich pracowników czy współpracowników tożsamość kulturowa i mindset konieczne dla ‘be agile’.

Uważasz, że agile to metoda przyszłości, czy powstają już kolejne innowacyjne sposoby zarządzania, które niebawem okażą się jeszcze lepsze?

Jestem przekonana, że przyszłość to kolejne wersje agile. Rewolucja cyfrowa i rosnąca dynamika zmian w świecie biznesu narzucają zwinność. Natomiast już teraz widać, że agile w biznesie musi iść w parze z umiejętnością dbania o równowagę życiową, czyli umiejętności świadomego zwolnienia, redukcji bodzców poznawczych, uważności na swoje potrzeby i regeneracji po godzinach.

Rozmowa odbyła się w Londynie w czasie konferencji UNLEASH, której EmployerBranding.pl jest patronem medialnym. Kolejne tegoroczne edycje UNLEASH odbędą się:

  • w Las Vegas: 14-15 maja 2019 r.
  • w Paryżu: 22-23 października 2019 r.

Agenda i szczegóły kolejnych edycji UNLEASH.

Tagi : , , ,