Eliza Orepiuk-Szymura

Dodano 19 października 2016 Do Aktualności

Najbardziej wiarygodnymi ambasadorami firmy są jej pracownicy

Z Elizą Orepiuk-Szymurą z Grupy Muszkieterów, prelegentką konferencji Wizerunek pracodawcy! Employer branding a społeczna odpowiedzialność biznesu, rozmawiamy o roli działań CSR w budowaniu marki pracodawcy.

 

Czy prowadzenie aktywnych działań CSR pomaga w budowaniu marki pracodawcy?

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jest pracą ciężką i długotrwałą, szczególnie w dzisiejszych czasach. To trudne zadanie, ma jednak kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy i utrzymaniu jej stabilnej pozycji na rynku. Gdy przedsiębiorstwo ma opinię firmy solidnej i odpowiedzialnej, tworzonej przez rzetelnych i kompetentnych pracowników, firmy, której profesjonalizm, uczciwość i zaangażowanie są niepodważalne, wówczas wzbudza zaufanie. Nie tylko klientów czy kontrahentów, ale też zaufanie obecnych i przyszłych pracowników. Tym bowiem, na czym w gruncie rzeczy najbardziej zależy pracownikom, jest poczucie bezpieczeństwa pracy oraz możliwość rozwoju poprzez uczestniczenie w projektach przynoszących korzyści dla otoczenia i mieszkańców.

Jak dużą rolę w budowaniu wizerunku firmy odgrywają jej pracownicy?

Jedną z najważniejszych ról, jakie odgrywają pracownicy firmy w budowaniu jej wizerunku, jest świadome uczestnictwo w komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Jak głosi powiedzenie, złe wieści szybko się rozchodzą, i niestety zwykle jest to prawda. Każdy z pewnością zauważył, że łatwiej mówi się o niepowodzeniach, porażkach i trudnościach, niż o sukcesach. Natomiast najlepszymi i najbardziej wiarygodnymi ambasadorami firmy są jej zaangażowani pracownicy. Z drugiej strony o wartości pracownika na rynku pracy świadczy w dużej mierze to, w jakim zawodowym otoczeniu się kształtował. Jeśli była to firma ciesząca się szacunkiem klientów i kontrahentów, jej pozytywne przymioty nobilitują również wywodzących się z niej pracowników.

Czy działania firmy podejmowane w ramach CSR są istotne dla jej pracowników?

Żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w izolacji od zewnętrznego świata, dlatego musi uważnie obserwować swoje otoczenie, nie tylko rynkowe, ale też społeczne, i odpowiadać na jego potrzeby. CSR to jednak nie tylko działania skierowane na zewnątrz firmy, ale również mające na względzie interesy jej pracowników. Społeczna odpowiedzialność biznesu w wymiarze praktycznym przynosi zatem pracownikom podwójne korzyści. Pośrednio dlatego, że sama praca w firmie, cieszącej się w środowisku zewnętrznym opinią wrażliwej na ludzkie potrzeby i zaangażowanej, jest nobilitująca. Bezpośrednio natomiast, ponieważ pracownicy mają możliwość korzystania z dedykowanych sobie programów.

Tagi : , , , , ,