concept-1868728_1280

Dodano 5 grudnia 2018 Do Aktualności, Badania i raporty

Mniejsza dynamika zatrudnienia w firmach nowoczesnej gospodarki

Po rekordowych rezultatach w dwóch pierwszych kwartałach, w trzecim kwartale br. przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki odnotowały mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia.

Firmy nowoczesnej gospodarki odnotowały w III kw. 2018 r. wzrost zatrudnienia na poziomie 6,11 proc. (w porównaniu do III kw. 2017 r.) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018” opracowanego przez ADP Polska. Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w porównaniu do wcześniejszych kwartałów wyhamowuje (vs I i II kw. 2018 r.), to jednak wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w III kw. 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,70 proc. (wg Głównego Urzędu Statystycznego). Dystans w zatrudnieniu między firmami nowoczesnej gospodarki i ogółem rynku w III kw. utrzymał się na podobnym poziomie co w pierwszych kwartałach roku (2,41 pproc. w III kw.).

Firmy produkcyjne zatrudniają najmniej

Niższa dynamika zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce w III kw. 2018 r. (vs III kw. 2017 r.) jest w dużej mierze spowodowana sytuacją firm produkcyjnych, w których odnotowano wzrost zatrudnienia na poziomie +4,70 proc.. Najniższy wskaźnik (+4,55 proc. vs III kw. 2017 r.) odnotowały większe przedsiębiorstwa produkcyjne, zatrudniające powyżej 500 osób. Natomiast małe i średnie firmy zatrudniły o 5,55 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2017 r.

Usługi lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku

Od początku roku 2018 r. największa dynamika zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce występuje wśród firm usługowych. Tendencja ta utrzymała się również w III kw. W tym czasie firmy usługowe zatrudniły o 7,02 proc. więcej osób aniżeli w analogicznym kwartale 2017 r. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości przedsiębiorstw, większą dynamikę odnotowano w małych i średnich firmach, zatrudniających poniżej 500 pracowników (+7,42 proc.). Był to najwyższy wskaźnik przyrostu zatrudnienia w całej nowoczesnej gospodarce w III kw. 2018 r. W dużych firmach usługowych wzrost zatrudnienia był jednak niewiele niższy i wyniósł 6,94 proc.

ADP_NG Q318

– Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2018 r., sektor usługowy nowoczesnej gospodarki przewyższył pod względem przyrostu zatrudnienia sektor produkcyjny. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak największe to deficyt wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Zasoby bezrobotnych skurczyły się do poziomu najniższego od kilkunastu lat, a osoby wciąż pozostające bez pracy niezwykle trudno zaktywizować. Nałożyły się na tę sytuację istotnie rosnące koszty produkcji, które wywołują po stronie przedsiębiorców niepewność i wyczekiwanie. Ponadto, produkcja w przeciwieństwie do usług nie korzysta tak często z outsourcingu, który odciąża biznes i zmniejsza całościowe wydatki. Nie wystarcza także wypełnianie luki pracowniczej przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Zdecydowanie lepiej z problemem niedoboru pracowników radzą sobie firmy usługowe, które w tym kwartale zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu. W porównaniu do poprzednich kwartałów tego roku wzrost aktywności zatrudniania osiągnęły duże przedsiębiorstwa, jednak jest to wciąż niższy rezultat aniżeli w małych i średnich przedsiębiorstwach – komentuje Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

O Raporcie 

Raport Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018” jest dwudziestym czwartym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska w formie podsumowań kwartalnych, półrocznych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q3 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.

Pod uwagę brane były firmy nowoczesnej gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

Tagi : , , , ,