video-conference-5230746_1920

Dodano 29 października 2020 Do Aktualności, Wyróżnione

Mniej dni w tygodniu za to intensywnej w ciągu dnia – Recepta na podwyższenie produktywności i zaangażowania pracowników?

W sierpniu 2020 odbyło się badanie, które zostało przeprowadzone przez zespół badawczy Carrotspot (MC2 Innovations) przy współpracy Hays Poland i partnera merytorycznego Uniwersytetu SWPS. Jednym z celów badania było zbadanie czy zmiana trybu pracy ze stacjonarnego na zdalny oddziałuje na efektywność i produktywność w pracy.

Połowa badanych zadeklarowała, że nie pracowała przed epidemią zdalnie. Natomiast obec­nie większość respondentów (64%) pracuje zdalnie pięć dni w tygodniu lub więcej.

Obraz1

Aby dokładniej zanalizować ten czynnik i jego wpływ na kluczowe wskaźniki istotne dla środowiska pracy, przeprowadziliśmy analizę korelacji. Istotne związki pomiędzy zmiennymi pokazują, że:

im osoby badane deklarują, że pracują obecnie więcej dni w tygodniu, tym:

 • mniej zaangażowane w pracę,
 • mniej zadowolone z zadań wykonywanych obecnie w firmie,
 • deklarują niższe poczucie sensu, jaki daje wykonywana praca,
 • deklarują większe problemy ze współpracą/komunikacją w pracy,
 • deklarują częściej poczucie izolacji/samotności z powodu pracy w trybie zdalnym.

Przed pandemią wielu ekspertów oraz praktyków z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim próbowało zdefiniować optymalny model pracy w tym pracy zdalnej i hybrydowej. Dyskusja koncentrowała się na rozwiązaniach pozytywnie wpływających na osiąganie przez organi­zacje celów biznesowych, a zarazem skracających tygodniowy wymiar pracy. Poszukiwano rozwiązań wpisujących się w podejście work-life balance, które dodatkowo miały wzmac­niać zaangażowanie pracowników jak i ich efektywność. Zapytaliśmy respondentów o to, ile średnio godzin dziennie poświęcają na pracę zdalną przed i po pandemii? I następnie spraw­dzaliśmy jak te dane wiążą się z zaangażowaniem i efektywnością w pracy.

Ponad połowa biorących udział w badaniu respondentów (52%), przed epidemią, poświęcała na pracę zdalną 1-2 godziny dziennie (52%). Obecnie 50% badanych na pracę zdalną poświęca 7-8 godzin dziennie, czyli pracują zdalnie w wymiarze całego etatu. A 33% badanych deklaruje, że pracuje obecnie zdal­nie nawet powyżej 8 godzin dziennie, co oznacza, że w porównaniu z czasem przed pandemią, 22% respondentów pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie.

Obraz2

Podobnie jak przy analizie dotyczącej tygodniowego wymiaru pracy i jego wpływu na kluczowe wskaźniki efektywności skorelowa­liśmy tę zmienną z innymi badanymi zmiennymi zależnymi.

Wyniki pokazały, że:

Im osoby badane deklarują, że obecnie pracują zdalnie więcej godzin dziennie, tym:

 • deklarują większe problemy ze współpracą/komunikacją w pracy,
 • deklarują częściej poczucie izolacji/samotności z powodu pracy w trybie zdalnym,
 • mają problemy z poczuciem sensu pracy,
 • mają większe poczucie ciągłego bycia w pracy (niemożność „odłączenia” się),
 • są mniej zadowolone ze swojego samopoczucia,
 • są mniej zadowolone z równowagi dom-praca.

Ale … są bardziej zaangażowane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na:  https://carrotspot.com/zaangazowanie-w-czasie-pandemii

Więcej informacji o twórcach raportu:

Carrotspot https://carrotspot.com/

Hays Poland https://www.hays.pl/

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny https://www.swps.pl/

 

Tagi : , ,