Dodano 21 marca 2016 Do Aktualności

L’Oréal promuje równość płci i zdobywa nagrody

Jean-Paul Agon, CEO L’Oréal, otrzymał wyróżnienie 2016 CEO Leadership Award przyznawane przez Women’s Empowerment Principles. L’Oréal znalazł się w gronie pięciu firm wyróżnionych za promowanie równości płci na wszystkich poziomach działalności. Przy tej okazji również polski oddział L’Oréal przypomina, że od lat wdraża dobre praktyki w tym obszarze zarówno na poziomie firmy, jak i w życiu społecznym.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Jean-Paul Agon odebrał nagrodę 2016 CEO Leadership Award. Wyróżnienie zostało przyznane za aktywne zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań, które wzmacniają pozycję kobiet w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie.

Zdajemy sobie sprawę, że kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie – powiedział Jean-Paul Agon. – Jesteśmy przekonani, że ich zaangażowanie jest warunkiem rozwoju, zarówno organizacji, jak i życia społecznego. Niestety nierówności w traktowaniu ze względu na płeć są nadal głęboko zakorzenione w wielu społeczeństwach. To się musi zmienić jak najszybciej. Women’s Empowerment Principles wskazuje kierunki i określa formy wsparcia, które pozwolą na wspólne rozwiązanie tego złożonego problemu.

Dobre praktyki w obszarze równości płci wdraża również L’Oréal Polska, który deklaruje przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy oraz promuje działania wspierające różnorodność. W 2012 roku polski oddział L’Oréal został sygnatariuszem Karty Różnorodności i konsekwentnie realizuje podjęte zobowiązania. Zarządzanie różnorodnością obejmuje także równy dostęp pracowników do szkoleń i awansów, wynagrodzenia spójne wewnętrznie i porównywalne do rynku czy stwarzanie warunków pracy wspierających godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

– Mając na uwadze ważne wyzwanie społeczne, jakim jest równość płci na rynku pracy, zdecydowaliśmy się uczestniczyć w programie certyfikacji The Gender Equality European Standard (GEES). W 2014 roku przeszliśmy proces weryfikacji standardów otrzymując trzeci, najwyższy stopień wyróżnienia – powiedziała Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska. – Wspieramy również kobiety-naukowców, od lat prowadząc program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki, który nagradza i promuje osiągnięcia naukowe laureatek prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu. Naszym zdaniem, najlepszym sposobem na walkę ze stereotypami i wyrównywanie szans kobiet w świecie nauki jest dawanie pozytywnego przykładu i generowanie rzeczywistej zmiany społecznej.

CEO Leadership Award jest przyznawana przez Women’s Empowerment Principles. To wspólna inicjatywa UN Woman – jednostki ONZ odpowiedzialnej za równouprawnienie płci – oraz UN Global Compact – inicjatywy ONZ działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: informacja prasowa

Tagi : , , , , , ,