Raport FOB-grafika2

Dodano 19 grudnia 2018 Do Aktualności

Jakie działania CSR podejmują odpowiedzialni pracodawcy? Trwa nabór dobrych praktyk do Raportu FOB

Społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się w działaniach skierowanych zarówno na zewnątrz, jak i do wnętrza organizacji. Jednym z kluczowych obszarów, w którym realizowane są praktyki z zakresu CSR jest miejsce pracy. Firmy podejmują inicjatywy wspierające rozwój kompetencji pracowników, równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz podnoszące poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prowadzone działania mogą do 9 stycznia br. zgłosić do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” ujęto 312 działań z zakresu pracy. Stanowiły one ponad jedną czwartą zgłoszonych inicjatyw. O zwiększającej się świadomości firm w zakresie istotności podejmowania działań CSR adresowanych do pracowników świadczy wzrost o ponad połowę liczby zgłoszonych praktyk w tym obszarze (w ub. roku 205 inicjatyw) oraz wzrost o ponad jedną trzecią liczby realizujących je przedsiębiorstw (w ub. roku 75 firm).

Prowadzone przez firmy działania obejmują zarówno programy wolontariatu pracowniczego, realizowane także w oparciu o pomysły zgłaszane przez pracowników, jak i szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności osób zatrudnionych czy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz częściej firmy stawiają także na partycypację pracowniczą, dzięki czemu motywują i angażują zatrudnionych w opracowywanie rozwiązań zwiększających ich bezpieczeństwo oraz poziom satysfakcji z pracy.

Społecznie odpowiedzialne firmy, prowadząc działania CSR dotyczące miejsca pracy, przyczyniają się także do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim jest to Cel 8, związany z promowaniem zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy, a także Cel 3, dotyczący zdrowia, i Cel 4, odnoszący się do edukacji.

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

– Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak kompleksowej publikacji, podsumowującej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych. Firmy mogą rejestrować swoje praktyki przez sześć tygodni. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze nową formę. Funkcjonalności pozostają niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni z pewnością cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będą debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/, do 9 stycznia 2019 roku (włącznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tagi : , ,