cover

Dodano 9 listopada 2017 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Jak hackathony zmieniają biznes odpowiedzialny społecznie?

24 października podczas UN DAY 2017 przedstawiciele start-upu ChallengeRocket.com zaprezentowali pierwszy w Polsce e-book dla biznesu poświęcony hackathonom CSR. Materiał pokazuje nowe możliwości, jakie przed firmami z różnych branż otwierają konkursy technologiczne angażujące społeczności do współtworzenia pomysłów i rozwiązań.

Partnerem merytorycznym publikacji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a Patronat honorowy objął nad nią Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

Od 2012 roku trwa ogólnoświatowy wzrost zainteresowania tematyką hackathonów, ich możliwościami dla biznesu i nie tylko. W powszechnym mniemaniu hackathony  są postrzegane  przede wszystkim jako innowacyjne narzędzie do pozyskiwania nowych pracowników w branży IT. Patrząc jednak szerzej na fenomen ich globalnej popularności, można w tego typu spotkaniach z udziałem najlepszych specjalistów dostrzec wartościowe źródło innowacji, również dla realizacji strategicznych celów nowoczesnego CSR-u. Edukację, a zarazem inspirację dla środowisk biznesowych w Polsce postawili sobie za cel twórcy e-booka Case studies: Hackathony CSR. Czyli jak angażować interesariuszy we współtworzenie pomysłów i rozwiązań?

Hackathony, czyli nowy wymiar CSR-u

Pierwsza w Polsce tego typu e-publikacja zawiera praktyczne kompendium wiedzy na temat hackathonów, czyli wydarzeń w formie konkursów, maratonów projektowania angażujących twórców w opracowywanie rozwiązań na zadany temat. Istotną część e-booka stanowią przykłady zrealizowanych zagranicznych projektów (case studies), które mogą zainspirować, a zarazem przekonać także i polskie firmy oraz organizacje do  skorzystania z formuły hackathonów do pozyskiwania innowacyjnych pomysłów czy odkrywania talentów. W publikacji znajdziemy case studies m.in. Harvardu University, Neste, Sweco czy ONZ, które w krótkim czasie były w stanie zebrać liczne inspiracje i prototypy rozwiązań związane z daną problematyką.

Potencjał hackathonów jest wykorzystywany przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw na świecie do rozwiązywania problemów społecznych, środowiskowych i biznesowych. Wokół firm tworzą się ekosystemy innowacji, które działając jak mini-inkubatory, zrzeszają uczelnie, organizacje pozarządowe, startupy i zwycięskie drużyny organizowanych przez siebie hackathonów. Wypracowane tą metodą pomysły mają szansę na realizację, jeśli są zbieżne z celami danego przedsiębiorstwa. – Uczestnicy hackathonów zawsze stają przed wyzwaniem, które wymaga twórczego podejścia. Ta nowoczesna formuła angażowania interesariuszy we współtworzenie pomysłów i rozwiązań doskonale wpisuje się w nowoczesną i bardziej interaktywną koncepcję CSR-u. Takie podejście zmienia zarówno sposób myślenia o CSR-rze, jak i sposób jego praktykowania – podkreśla Izabela Błażowska z ChallengeRocket, współautorka e-booka.

Twórcze podejście szansą na unikalne pomysły

Jeden z pierwszych hackathonów związanych z CSR-em odbył się w 2014 roku na Uniwersytecie Harvarda. Projekt „Sustainability Hackathon” miał na celu poprawę warunków środowiskowych i podniesienie świadomości obywateli w kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju. Wypracowane przez studentów podczas burzy mózgów rozwiązania znalazły miejsce w proekologicznej strategii uczelni. Przykłady efektywnej pracy w formie hackathonów można mnożyć. W 2017 r. ONZ wspólnie z Influx Trust przeprowadził hackathon #Connect2Effect, jednocześnie angażując ponad 750 uczestników w 9 miastach świata. W efekcie powstało ponad 225 prototypów rozwiązań inspirowanych Celami Zrównoważonego Rozwoju przyjętymi przez ONZ. Najlepsze projekty otrzymały wsparcie w ramach lokalnych inkubatorów, mentoring oraz pomoc finansową na platformie crowdfundingowej. Z kolei Neste, jeden z największych na świecie producentów odnawialnych olejów napędowych, dzięki hackathonowi otrzymał szereg pomysłów wspierających dalszy rozwój i digitalizację wewnętrznego systemu do analizy dostawców pod kątem istotnych obszarów związanych z rozwojem zrównoważonym. Firma zadeklarowała wdrożenie w życie wybranych pomysłów, z których dwa zwycięskie były oparte o technologię Blockchain, co potwierdza, że organizowane przedsięwzięcie skupiło w jednym miejscu wiele wykwalifikowanych osób, posiadających szeroki zasób wiedzy na temat współczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki wydarzeniu Neste mogło sobie pozwolić na przygotowanie strategii rozwoju istotnej gałęzi biznesowej na najbliższe 2 lata, oszczędzając przy tym na B&R i przyspieszając procesy decyzyjne firmy.

Różnorodność prezentowanych w e-booku przykładów pokazuje uniwersalność zastosowania hackathonów – mogą być one przeprowadzone w formie stacjonarnej lub wirtualnej, w każdym miejscu na  świecie i dla każdej branży – medycznej, finansowej, produkcyjnej, a także w urzędach miast, instytucjach kultury czy organizacjach pozarządowych. Jak pokazują przykłady, społeczeństwo chce się angażować w tego typu inicjatywy.

Wśród licznych korzyści płynących z organizowania hackathonów twórcy e-booka podkreślają transformację biernych interesariuszy w aktywnych obywateli, podejmujących wyzwania zrównoważonego rozwoju i pomagających firmom w szybszym reagowaniu na rosnące problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu. – CSR potrzebuje innowacji na miarę wyzwań współczesnego świata, które wyznacza Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. To zainspirowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu do współpracy z ChallengeRocket przy stworzeniu przydatnego e-booka. Wierzę, że będzie on świetną inspiracją dla biznesu w poszukiwaniu nowych dróg i nowatorskich rozwiązań sprzyjających społeczeństwu i naszej planecie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnera merytorycznego e-booka. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym wizerunek firmy. Biznes z dostępem do najnowszych technologii, postrzegany jako wychodzący poza schematy i celebrujący ideę dialogu ze swoimi interesariuszami, zwiększa swoją przewagę nad konkurencją.

Czy polski biznes również pójdzie z duchem czasu, przekonując się do korzyści płynących z hackathonów? Czas pokaże. Tymczasem pierwszy w Polsce e-book z inspiracjami CSR dla biznesu jest już dostępny. Można go pobrać TUTAJ https://challengerocket.com/pl/ebooki.html

Autor publikacji:

ChallengeRocket.com – start-up działający w obszarze HR-TECH i INNOWACJI o globalnym zasięgu. Zajmuje się kompleksowym i zautomatyzowanym podejściem do rekrutacji pracowników IT (pozyskiwanie i ewaluacja umiejętności) z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Świadczy usługi doradczo – wykonawcze w zakresie organizacji hackatonów do pozyskiwania innowacyjnych pomysłów i odkrywania talentów. Gromadzi społeczność twórców z całego świata oraz firmy i organizacje (rządowe i pozarządowe), które chcą do tych twórców dotrzeć ze swoimi wyzwaniami.
Z ChallengeRocket współpracowały m.in. Bank Zachodni WBK, Fortum czy NVIDIA. Startup wyróżniony za innowacyjność 1-szą nagrodą na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (2017) oraz 1-szą nagrodą w ramach prestiżowego kongresu ABSL w Łodzi (2017).

Więcej na: www.challengerocket.com

Partner merytoryczny:

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa organizacja pozarządowa zajmująca się CSR w Polsce. FOB działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes. Stowarzyszenie jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl

Tagi : , , ,