Candidate experience

Dodano 18 listopada 2015 Do Badania i raporty

Jak firmy dbają o doświadczenia kandydatów – wyniki badania

Działania rekruterów i oczekiwania kandydatów się rozmijają. Choć pracodawcy mają problemy ze znalezieniem pracowników i twierdzą, że dbają o relacje z kandydatami (deklaruje tak prawie 75% przedstawicieli firm, to jednocześnie zwiększa się liczba kandydatów, którzy twierdzą, że pracodawcy w ogóle nie dbają o ten obszar swojego biznesu (z 57% w 2014 r. do 64% w tym roku). Tak wynika z 3. edycji badania „Candidate Experience” przeprowadzonego z inicjatywy eRecruiter i Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

– Wnioski wypływające z kolejnej edycji badania „Candidate Experience” są dla rynku pracy bardzo pozytywne. Oznaczają, że działania na polu candidate experience, które w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych są już standardem, na dobre zapuszczają korzenie również w Polsce. Z roku na rok widzimy, że coraz więcej firm udoskonala praktyki w tym obszarze. Potwierdzają to wyniki ankiety – aż 75% zapytanych pracodawców uważa, że wrażenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie przez nich produktów i usług firmy, która taką rekrutację prowadziła – mówi Katarzyna Trzaska, koordynator Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Kandydaci nie są jednak tak optymistyczni. Ich oczekiwania wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy rosną, a wraz z tym coraz bardziej krytyczna jest ocena działań rekruterów.

Brakuje podstaw

Z najnowszej edycji badania wynika, że nadal mniejszość firm (39%) wysyła informację zwrotną o przebiegu rekrutacji do wszystkich kandydatów. Część pracodawców kontaktuje się wyłącznie z wybranymi osobami (i informuje o tym już w ofercie pracy – 37%), a aż 18% firm informuje o przebiegu procesu tylko kandydatów zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. Co więcej, pracodawcy nie zawsze informują nawet o przebiegu procesu rekrutacyjnego w danej firmie. Jedynie co piąty wysyła mailową informację na ten temat każdemu kandydatowi (21%), a co drugi (55%) udziela szczegółowych informacji tylko osobom zaproszonym na spotkanie. – Wyniki pokazują, że nadal większość pracodawców ma problem z udzielaniem rzetelnej informacji każdej aplikującej na ofertę pracy osobie. A warto pamiętać, że ona się kandydatom po prostu należy. Zwłaszcza, że ignorowanie odrzuconych osób może mieć negatywne odbicie w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości, ale też przełożyć się na działalność biznesową i postrzeganie pracodawcy – podkreśla Izabela Bartnicka, ekspert eRecruiter.

Kandydaci bardziej świadomi i wymagający

Aż 64% ubiegających się o pracę zapytanych w badaniu o opinię na temat doświadczeń z procesów rekrutacyjnych powiedziało z kolei, że pracodawcy niewystarczająco dbają o candidate experience. Ich zdaniem największy problem firmy mają z udzielaniem informacji zwrotnej. Tylko co drugi kandydat otrzymuje potwierdzenie, że aplikacja w ogóle dotarła do pracodawcy. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku kandydatów odrzuconych – jedynie 17% z nich otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się do następnego etapu procesu rekrutacji.

Poważne rozbieżności

– Wyniki 3. edycji badania „Candidate Experience”, podobnie jak rok temu, pokazują, że przed firmami, a w szczególności specjalistami ds. HR, jest jeszcze sporo pracy w zakresie doszlifowania procesu rekrutacyjnego. Pogłębiająca się rozbieżność między deklaracjami firm a opiniami kandydatów powinna skłonić do podejmowania przez pracodawców kolejnych kroków w celu uzyskania większej przychylności ze strony potencjalnych pracowników. Cieszy nas jednak, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę dbania o relację z kandydatami – podsumowuje Izabela Bartnicka.

Metodologia badania

3. edycja badania „Candidate Experience” składa się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat rekrutacji zostały zebrane podczas realizacji badania „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl na użytkownikach portalu zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 808 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 1-16.10.2015. Ankietę wypełniło łącznie 707 osób. Badanie „Candidate Experience” zostało przeprowadzone z inicjatywy Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja istnieje od kwietnia 2013 r. i w tym momencie liczy niemal 200 firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji.

Źródło: Grupa Pracuj

 

Tagi : , ,

Dodaj komentarz