najbardziej pożądani pracodawcy

Dodano 28 kwietnia 2016 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Jacy są najbardziej pożądani pracodawcy zdaniem specjalistów i menedżerów?

Co oczywiste i naturalne na rynku pracy najbardziej pożądani są pracownicy z doświadczeniem. Oni też uchodzą za najbardziej wymagających, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. W 6. edycji badania „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzonego przez Antal udział wzięło aż 3427 specjalistów i menedżerów z całego kraju reprezentujących różne branże, a ich głosy zdecydowały o przyznaniu tytułów 63 firmom.

Respondenci wytypowali najbardziej pożądanych pracodawców w 14 branżach. 28 z 63 laureatów to firmy, których nie było w ubiegłorocznym zestawieniu. W branży bankowości, ubezpieczeń i instytucji finansowych jedynie PZU SA utrzymało się w gronie laureatów. Wyróżnione zostały łącznie cztery firmy ubezpieczeniowe i jeden bank.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w branży IT i telekomunikacji. Choć ten sektor biznesowy należy do najbardziej innowacyjnych i dynamicznie zmieniających się w czasie, nie ma to przełożenia na zmiany w preferencjach pracowników. Google, IBM i Microsoft (dokładnie w tej kolejności) zajmują wspólnie podium już po raz czwarty, zaś Apple i Samsung jedynie zamieniły się miejscami względem ubiegłego roku.

Warto też wspomnieć o branżach, w których niekwestionowani liderzy zdecydowanie dominują nad pracodawcami z kolejnych miejsc w rankingu. Sytuacja ta pojawia się w przypadku wspomnianej wcześniej firmy Google, jednak najwyraźniej widać to w consultingu, gdzie EY zdobył aż 40% głosów specjalistów i menedżerów. Podobnymi sukcesami w swoich branżach mogą też pochwalić się MARS Polska, Facebook i Skanska.

Badanie dostarczyło również insightów employerbrandingowych. W porównaniu do poprzedniej edycji znacząco (z 17% w roku ubiegłym na 9% w obecnej edycji) spadł odsetek respondentów, dla których pożądanym pracodawcą jest ich własna firma. Pracodawcy, którzy chcą być preferowani na rynku pracy, muszą zatem prowadzić działania wizerunkowe nie tylko na zewnątrz organizacji, ale także wewnętrznie. Niezmiennie istotne źródła wiedzy to publikacje w mediach i opinie zamieszczane w Internecie. Te ostatnie z roku na rok nabierają większego znaczenia. Wyniki badania wskazują na znaczący spadek wysokości wynagrodzenia jako kryterium wyboru miejsca pracy. Ważniejsze od wynagrodzenia są wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz innowacyjność.

Listę wszystkich nagrodzonych miejsc pracy można zobaczyć na stronie firmy Antal.

Tagi : , , , ,

Dodaj komentarz