Joanna Heidtman - Praktycy Różnorodności @Henkel

Dodano 16 Wrzesień 2019 Do Aktualności

Henkel o szczęściu w pracy

Drugie spotkanie z cyklu „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”, które odbyło się 30 sierpnia, poświęcone było rozwiązaniom ukierunkowanym na zwiększanie poziomu szczęścia i dobrostanu pracowników. A że jest to temat ściśle związany z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników oraz budowaniem marki pracodawcy, na spotkaniu nie mogło zabraknąć redakcji EmployerBranding.pl. Dzielimy się z naszymi czytelnikami wnioskami z prezentacji wprowadzającej dr Joanny Heidtman oraz z sesji panelowej, w której udział wzięli dr Joanna Heidtman, Bogumiła Głownia (Ikea Retail), Adam Targowski (Skanska) i Rafał Mikołajczyk (Benefit Systems) i prowadząca dyskusję Dorota Strosznajder z firmy Henkel Polska.

Sensotwórczość – nowe pojęcie na mapie biznesu

Trafnym wprowadzeniem do tematyki szczęścia w pracy było przywołanie pojęcia sensotwórczości sformułowanego przez dr Joannę Heidtman i dr Piotra Piaseckiego w książce pod tym samym tytułem. Sensotwórczość  to, krótko mówiąc, idea nadawania sensu działaniu organizacji i jej pracowników. To warunek konieczny przy obecnym modelu pracy, w którym chodzi nie tyle o zwiększanie wydajności pracowników, co o ich efektywność. A efektywność, kreatywność czy poczucie zaangażowania w głównej mierze biorą się z poczucia sensu pracy i prowadzą do tworzenia autentycznej wartości dla pracowników i społeczności. Szczególnie, że w mocno zdygitalizowanym świecie funkcje wydajności zostają w coraz większym stopniu przekazane maszynom, a rola pracownika przesuwa się w stronę innowacyjności i budowania relacji. Dr Joanna Heidtman podkreślała, że celem organizacji nie powinno być uszczęśliwianie pracowników, tylko stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystywać własny potencjał. Kluczową rolę mają tu do odegrania liderzy i jakość oferowanego przez nich przywództwa.

Co sprawia, że ludzie angażują się w pracy?

Na bazie swoich własnych doświadczeń, paneliści drugiej części spotkania określili najistotniejsze czynniki definiujące poczucie szczęścia pracowników. Są to: jakość relacji i szacunek w miejscu pracy, wspólnota wartości pracowników i organizacji oraz poczucie sensu wykonywanej pracy. Trudno nie zgodzić się z faktem, że motywacja i zaangażowanie w pracy bierze się z odpowiedniego zaadresowania indywidualnych potrzeb i wartości pracownika – dlatego tak ważne jest dopasowanie do kultury organizacyjnej. Jak podkreślali paneliści, jedną z wartości ważnych dla większości z nas jest atmosfera wzajemnego szacunku i dobre relacje w zespole. Można je budować już od pierwszego spotkania rekrutacyjnego, na etapie onboardingu i w codziennej pracy. Kluczowe jest przy tym kształtowanie liderów, aby potrafili budować dobre relacje.

Praktyczne działania managerów ds. szczęścia

Budowanie szczęśliwych organizacji to zadanie zarządów, managerów, działów HR i employer brandingu. Coraz większą popularnością na świecie cieszą się także role happiness czy wellbeing managera. Jakie praktyczne działania podejmują firmy z myślą o szczęściu i dobrostanie pracowników? Oto kilka przykładów zasłuchanych podczas spotkania.

Organizacje takie jak Ikea Retail, gdzie pracują osoby z aż 5 pokoleń, dbają o jakość przywództwa budują programy rozwojowe, które uczą słuchania potrzeb pracowników oraz czerpania z różnorodności. Skanska przykłada dużą wagę do procesu rekrutacji i dba o to, aby do organizacji trafiały osoby reprezentujące określone wartości, ponieważ w ten sposób realnie wpływa na kulturę organizacji i jej ewolucję. Firma Benefit Systems, znana z promowania aktywnego trybu życia, stosuje wewnątrz te same metody, które oferuje na rynku wierząc w czerpanie siły z aktywności sportowej.

Ciekawa dyskusja i przykłady przytaczane podczas spotkania były inspirującym dowodem na to, że budowanie szczęścia w pracy to dbanie o zaagażowanie i poczucia sensu, a paleta działań osób odpowiedzialnych znacznie wykracza poza proste dostarczanie pracownikom ułatwień i benefitów.

—-

“Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie” to inicjatywa firmy Henkel realizowana wspólnie z BETTER. Spotkania mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy, inspiracji i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, praktykami i osobami zainteresowanymi tematyką różnorodności, w którą wpisuje się wiele ciekawych tematów i rozwiązań. Inicjatywa jest kameralnym rozwinięciem formuły Kongresu Różnorodności. Więcej informacji na stronie: www.kongresroznorodnosci.pl.

Tagi :