niepełnosprawność nie zawsze widać_szkolenie

Dodano 16 października 2019 Do Aktualności

Grant od State Street dla Poland Business Run

450 tys. dolarów to kwota grantu, jaki otrzymała Fundacja Poland Business Run od State Street na projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. To wielka szansa dla tej grupy na wyjście z domu i odnalezienie się na rynku pracy. Po raz pierwszy takie dofinansowanie korporacja przyznała polskiej organizacji.

Polski projekt “Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób z Niepełnosprawnością”, który wybrano spośród innych zgłoszeń z całego świata, zakłada szereg działań na lata 2019-2021. Uczestnicy programu, pod stałą opieką trenerów, doradców zawodowych i psychologów, zdobędą praktyczną wiedzę i poznają najlepsze drogi rozwoju zawodowego.

Fundacja State Street koncentruje się m.in. na wsparciu dla organizacji non-profit, skutecznie działających na polu edukacji, podnoszenia kwalifikacji czy zatrudnienia w 26 krajach świata, w których prowadzimy działalność. Nasz program dotacji zakłada głównie inwestowanie w poprawę możliwości zatrudnienia dla osób w niekorzystnej sytuacji. Bardzo się cieszymy, że to polska organizacja otrzymała dofinansowanie. Projekt zapowiada się świetnie, liczymy na owocną współpracę z Fundacją Poland Business Run – komentuje Przewodnicząca Komitetu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Małgorzata Topolska-Szewc, z polskiego oddziału State Street.

W ciągu 3 lat w projekcie weźmie udział 40 osób, spośród których docelowo przynajmniej 9 ma znaleźć stałe zatrudnienie. W planie m.in. konsultacje z doradcami zawodowymi, szkolenia i warsztaty przygotowujące do pracy na danym stanowisku oraz w razie potrzeby rehabilitacja, umożliwiająca powrót do aktywności. Działania te mają na celu stworzenie nowych perspektyw dla beneficjentów projektu oraz pomóc w pierwszych krokach na ścieżce kariery zawodowej.

To kolejny projekt na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową Fundacji Poland Business Run, która co roku organizuje charytatywny bieg biznesowy w celu zebrania środków na protezy i rehabilitację, a także obozy sportowe i turnusy rehabilitacyjne dla osób po amputacjach.

Dzięki pomocy State Street będziemy mogli uruchomić platformę internetową, która stanie się przestrzenią do spotkania osób z niepełnosprawnością z pracodawcami. Znajdą się tam informacje dotyczące aktualnych ofert pracy, szkoleń, a także wiele ważnych informacji o prawnych i formalnych aspektach zatrudnienia tej grupy w firmach, wsparciu i rehabilitacji. Takiej witryny dotąd brakowało – komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Dla uczestników projektu organizowane będą także płatne staże zawodowe w zaprzyjaźnionych korporacjach, szczególnie w obu polskich oddziałach State Street w Gdańsku i Krakowie. Pozwolą szkolonym wcześniej uczestnikom programu na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, z uwzględnieniem dziedzin najlepiej pasujących do ich możliwości i zainteresowań. Zyskać mają obie strony – beneficjenci projektu wrócą na rynek pracy, a firmy zdobędą cennych pracowników.

Do tej pory w ramach dofinansowania udało się zrealizować już kilka inicjatyw: w sierpniu Fundacja Poland Business Run zorganizowała integracyjny obóz wędrowny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i po amputacji. Z kolei w krakowskiej siedzibie State Street odbyły się szkolenia, mające na celu przygotowanie pracowników korporacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Kolejne etapy projektu już wkrótce.

Tagi : , , ,