pokolenie Y a praca

Dodano 19 października 2015 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Etyka ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników

Etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Młodzi ludzie od pracodawców oczekują przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych, uczciwości i transparentności; od bezpośredniego szefa natomiast – postępowania fair. Ważne są dla nich też stabilność zatrudnienia i dobre wynagrodzenia. Jednocześnie większość z nich wysoko ocenia siebie jako pracowników.

Takie m.in. wnioski płyną z badania „Y-greki w pracy i… o pracy” przeprowadzonego przez 4P research mix na zlecenie Henkel Polska we wrześniu 2015 roku, którego celem było poznanie oczekiwań najmłodszego pokolenia pracowników oraz studentów wobec obecnych i przyszłych pracodawców.

Y-greki stanowią dziś blisko 40% osób w wieku produkcyjnym, są bardzo ważną siłą w biznesie, a właściwe nimi zarządzanie wpływa pozytywnie na rozwój organizacji. Stąd – mimo że jest wiele badań poświęconych najmłodszemu pokoleniu pracowników i że powszechnie mówi się o nim jako o pokoleniu, które „pracuje, aby żyć”, w odróżnieniu do starszego pokolenia X-ów, którzy „żyją, aby pracować” – postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, co myślą o pracy, i jakie wartości w tym kontekście są dla nich najważniejsze. Uzyskana wiedza pozwoli nam w dalszym ciągu udoskonalać nasze programy rozwoju młodych talentów – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor HR w Henkel Polska.

Ważna etyka w biznesie

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że etyka w biznesie jest dla Y-greków bardzo ważna. 70% z nich oczekuje od pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. Tylko nieco mniej – bo 65% – liczy na uczciwość i transparentność. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki finansowe (62% wskazań) i stabilność zatrudnienia (57%).

Podobne oczekiwania najmłodsi pracownicy mają wobec swoich szefów. Dla prawie trzech czwartych badanych (73%) najważniejsze jest, aby ich przełożeni postępowali uczciwie i fair, a dla połowy – aby szanowali wszystkich bez względu na ich stanowisko. Prawie co drugi młody człowiek oczekuje od szefa, że ten będzie się dobrze komunikować, a prawie co czwarty – że będzie potrafił zmotywować do pracy.

Praca musi przynosić satysfakcję

Wbrew obiegowej opinii, że młodzi traktują pracę wyłącznie jako źródło utrzymania, młodzi ludzie chcą się angażować w pracę (zadeklarowało tak siedmiu na dziecięciu pytanych). Młodzi ludzie wierzą, że dobrze wykonana praca przyniesie nagrodę (67%), ale uważają też, że nie powinno się tracić życia na wykonywanie pracy, która nie sprawia satysfakcji. Tylko 42% z nich uważa, że nikt nie pracowałby, gdyby nie musiał.

Respondenci zapytani o idealną pracę wskazali na takie jej cechy jak to, że jest dobrze płatna (94%) i jednocześnie daje pewność zatrudnienia (89%). Ważna okazała się także dobra atmosfera (92%) i szacunek w miejscu pracy (91%). Niewielką uwagę zwracano za to na wielkość firmy i jej renomę (tylko 40 procent wskazań).

Zadowoleni z siebie, ale wciąż wierzą w znajomości

W badaniu zapytano również o samoocenę oraz o zadowolenie z obecnego miejsca pracy. Wyniki pokazały, że Y-greki w większości uważają się za wartościowych pracowników (61%) i są zadowoleni ze swojej pracy (62%). Młodzi patrzą na rynek pracy optymistycznie i wierzą, że w procesie poszukiwania pracy wiele zależy od nich samych – od ich kwalifikacji i kompetencji (56%), umiejętności zaprezentowania się (41%) i dyspozycyjności (38%). Jednak dla 59% (najwięcej wskazań) kluczowe w procesie szukania pracy są wciąż znajomości.

O badaniu:

Badanie „Y-greki w pracy i… o pracy”, realizowane na zlecenie firmy Henkel Polska, przeprowadzono w dniach 18-25 września 2015 r., techniką CAWI (wywiad internetowy), na reprezentatywnej, kwotowej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 20-35 lat z wykształceniem średnim+, studiujących lub pracujących, N=601. Wyniki badania zostały zaprezentowane 6 października 2015 r., podczas II Kongresu Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, zorganizowanego przez firmę Henkel Polska i magazyn CR Navigator.

Źródło: Henkel Polska

Y-greki w pracy

Tagi : , , , , , , ,

1 Responses

Dodaj komentarz