checklist-2077018_1280

Dodano 23 stycznia 2019 Do Aktualności, Badania i raporty

Edelman Trust Barometer 2019 – oczy zwrócone na pracodawców

Mimo że według ostatnich badań ogólny wskaźnik zaufania Trust Index wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o 3 punkty procentowe i globalnie wynosi 52 pkt, nadal trudno mówić o znaczącej, pozytywnej zmianie w zaufaniu do głównych instytucji publicznych. W 15 krajach (na 26 badanych) poziom zaufania wciąż nie przekracza 50 punktów. Najmniej ufni są Rosjanie (29 pkt), Japończycy (39 pkt) i Hiszpanie (40 pkt). Najwyższe wartości Trust Index odnotowano w Chinach (79 pkt), Indonezji (73) i Indiach (72). Z największym spadkiem zaufania wobec rządu, mediów, biznesu i organizacji pozarządowych mamy do czynienia w Rosji i Hiszpanii, gdzie w skali roku Trust Index spadł w obu przypadkach o 7 punktów.

„Mój pracodawca” godny zaufania bardziej niż rząd czy media

Tegoroczne badanie Edelman Trust Barometer wykazało, że ludzie kierują swoje zaufanie w kierunku relacji, nad którymi mogą mieć kontrolę. 75 proc. respondentów deklaruje zaufanie do „mojego pracodawcy”, podczas gdy organizacjom pozarządowym ufa 57 proc. badanych, biznesowi 56 proc., rządowi 48 proc., a mediom zaledwie 47 proc. 58 proc. pracowników deklaruje, że wymaga od swojego pracodawcy, by był wiarygodnym źródłem informacji w kluczowych kwestiach społecznych. Ponadto 71 proc. respondentów uważa, że szefowie firm powinni reagować i zabierać głos w przypadku ważnych wydarzeń branżowych, kryzysów, problemów z pracownikami, ale także w kwestiach politycznych. Pracownicy oczekują, że ich pracodawca aktywnie przyłączy się do nich w promowaniu kwestii społecznych (67 proc.). Ponad trzy czwarte (76 proc., wzrost o 11 pkt) ankietowanych zgadza się, że szefowie firm powinni przejąć inicjatywę w działaniach, zamiast czekać, co narzuci im rząd.

Badanie wykazało, że pracodawcy, którzy pracują nad budowaniem zaufania, mogą liczyć na wymierne korzyści: pracownicy, którzy ufają swojemu pracodawcy, wykazują wobec niego większe zaangażowanie (71 proc.), lojalność (74 proc.), poparcie (78 proc.) i zobowiązanie (83 proc.) niż pracownicy, którzy są sceptyczni wobec swojego pracodawcy. 78 proc. ankietowanych uważa, że sposób, w jaki firma traktuje swoich pracowników rzutuje na to, czy ta firma jest godna zaufania. 67 proc. respondentów deklaruje, że dobra reputacja danej firmy może spowodować, że kupią lub wypróbują jej produkt czy usługę.

Wszyscy chcemy zmian

Najnowsze badanie ujawniło aż 16-punktową różnicę poziomu zaufania między bardziej ufającą, wykształconą grupą społeczeństwa z przychodami mieszczącymi się w górnych 25 proc., a sceptyczną resztą populacji. Pomimo rozbieżności w zaufaniu, świat jest zjednoczony na jednym froncie – wszyscy pragną zmian. Tylko co piąty ankietowany uważa, że system, w którym żyje, działa na jego korzyść, a prawie połowa ogólnej populacji uważa, że ten system go ogranicza.

Zaczynamy częściej sięgać po informacje

Wyniki ETB 2019 wykazały, że obecnie tradycyjne media oraz wyszukiwarki internetowe są postrzegane jako tak samo wiarygodne źródło informacji – na poziomie 65 punktów (najwyższy poziom w historii badania). Zaufanie do informacji podawanych w mediach społecznościowych nadal jest niskie i wynosi 43 punkty. W porównaniu do ubiegłego roku, nastąpił jednak bezprecedensowy skok jeśli chodzi o konsumowanie wiadomości i informacji. 72 procent ankietowanych sięga po newsy więcej niż raz w tygodniu, czyli o 22 punkty więcej niż rok temu. Odnotowano ogromny wzrost zaangażowania szczególnie w przypadku kobiet. Analitycy wskazują, że to jeden z efektów akcji #MeToo – kobiety coraz częściej udostępniają i dzielą się w internecie różnego rodzaju raportami.

Pełna wersja raportu z tegorocznego badania dostępna jest pod adresem:
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-01/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf

Tagi : , , , , ,