nature-conservation-480985_1280

Dodano 12 października 2018 Do Aktualności

Dialog społeczny na rzecz bardziej sprawiedliwego rynku pracy

Bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głównym obszarem nowego programu Funduszy Norweskich w Polsce. Program „Dialog społeczny – godna praca” będzie wspierał współpracę między pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ciągu ostatniej dekady konsekwencje kryzysu gospodarczego przyspieszyły zmiany na rynku pracy. Zwiększone bezrobocie, rozprzestrzenianie się elastycznych form zatrudnienia, redukcje w sektorze publicznym, spadek znaczenia związków zawodowych i układów zbiorowych to tylko kilka przykładów ogólnoświatowej tendencji.

Kraje z silną tradycją dialogu społecznego i negocjowania godnych warunków pracy okazują się bardziej konkurencyjne i lepiej radzą sobie z gospodarczymi wyzwaniami. Dlatego zaangażowanie partnerów społecznych na wszystkich szczeblach wydaje się istotne, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata pracy.

Program „Dialog społeczny – godna praca” w ramach Funduszy Norweskich, który zostanie wkrótce uruchomiony w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej, odzwierciedla wiarę Norwegii w trójstronną współpracę, która leży u podstaw modelu skandynawskiego.

Program ma na celu pogłębienie dialogu społecznego, ustanowienie godnych praktyk pracy we współpracy z partnerami norweskimi oraz wsparcie organów krajowych, aby były lepiej przygotowane do radzenia sobie z tego rodzaju wyzwaniami. Ogólnym celem programu jest wzmocnienie trójstronnego dialogu, który łączy pracodawców, pracowników i rząd w celu współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy, powiedziała Trine Berggren, Dyrektor Programu, Innovation Norway

„Dialog społeczny – godna praca” w Polsce z budżetem w wysokości 1,8 mln złotych jest adresowany do organizacji pracodawców, związków zawodowych i innych organizacji, władz publicznych i instytucji, które w ramach swoich uprawnień promują godną pracę lub dialog trójstronny. Inne podmioty, takie jak stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i badawcze działające na rzecz dialogu społecznego i godnej pracy mogą być zaangażowane w program jako partnerzy projektu.

Kwalifikujący się wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie powinni skoncentrować swoje projekty na usprawnieniu dialogu społecznego, na przykład wzmacniając partnerów społecznych poprzez działania na rzecz budowania kompetencji lub wzrostu świadomości na temat godnych warunków pracy, dyskryminacji, zdrowia, bezpieczeństwa lub pracy nierejestrowanej.

Więcej informacji o możliwościach finansowania i wsparciu w ramach programu można znaleźć na stronie www.innovasjonnorge.no/DecentWork.

Tagi : , ,