Badania i raporty Category

office-620817_1920
Kandydaci do pracy czują się ignorowani przez rekruterów. Aż 8 na 10 z nich ma poczucie, że nikt nie przejrzał ich aplikacji. Zaledwie co piąty otrzymuje informację o przyczynach niezatrudnienia. Takie wnioski płyną z badania „Candidate Experience 2017” zrealizowanego przez eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.Read More
man-adjusting-tie_foter
Z 4. edycji badania „Candidate Experience” wynika, że w wielu obszarach procesów rekrutacyjnych istnieje rozbieżność między praktykami deklarowanymi przez pracodawców a tymi stosowanymi w praktyce. Podczas gdy aż 83% przedstawicieli działów HR uważa, że stały kontakt z kandydatem wpływa pozytywnie na jego doświadczenie, w praktyce taki standard zachowuje tylko 65% firm. Podobnie jest w przypadku udzielania informacji zwrotnej – choć informowanie kandydata o powodach niezatrudnienia jest bardzo ważne w opinii aż trzech czwartych firm, w rzeczywistości robi to tylko co drugi pracodawca.Read More
Badanie_300X250
Pracodawcy mają coraz większy problem z pozyskiwaniem kandydatów do pracy. Jak te problemy przekładają się na ich działania employerbrandingowe? Czy organizacje sięgają po nowe rozwiązania? Czy budżety przeznaczane na budowanie marki pracodawcy rosną? HRM Institute już po raz szósty zaprasza pracodawców do udziału w badaniu Employer Branding w Polsce. Jest to jedyne w Polsce badanie, które w sposób kompleksowy pokazuje, jak zmienia się employer branding w Polsce. Raport tworzony na podstawie wyników badania jest cenionym źródłem wiedzy o stanie polskiego employer brandingu, chętnie pobieranym i cytowanym przez media branżowe iRead More
engagement
Nowy raport przygotowany przez Aon Hewitt pokazuje, że na skalę globalną, pierwszy raz od 2012 roku nastąpił spadek zaangażowania pracowników. Analiza Aon Hewitt, obejmująca ponad 5 mln pracowników w ponad 1000 organizacji na całym świecie wykazała, że zaangażowanie pracowników spadło z 65% w 2015 r. do 63% w 2016 r. Mniej niż jedna czwarta (24%) jest określa swój poziom zaangażowania jako „wysoki”, a kolejne 39% – jako „umiarkowany”. Wyniki badania oznaczają, że stabilny wzrost zaangażowania pracowników, który obserwowaliśmy od roku 2011, częściowo zniknął. – Niepewna sytuacja w wielu regionach świataRead More
C8AUgsgXkAAqNg6
3 kategorie, 20 laureatów, w tym 9 firm notowanych na Liście po raz pierwszy! 28 marca, podczas uroczystej Gali, poznaliśmy Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. Badanie zostało zorganizowane już po raz 9! Miejsce na Liście Najlepszych Miejsc Pracy jest zarezerwowane dla firm, które zgromadzą największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Kluczowe znaczenie dla oceny firmy ma głos pracowników pozyskany w anonimowej ankiecie. W tym roku przebadano 83 organizacje, które łącznie zatrudniają 51715 pracowników. Lista Najlepszych Miejsc Pracy przedstawia się następująco. W kategorii firm zatrudniających do 50 osób statuetki otrzymali:Read More