glasses-2406191_1280

Dodano 4 lipca 2017 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Candidate experience wpływa na decyzje zakupowe

Candidate experience wpływa na decyzje kandydatów – co drugi z nich nie kupi w firmie, która źle go potraktowała w procesie rekrutacji.

Firma, która zostawia negatywne wrażenia z procesu rekrutacyjnego, ponosi straty – nie tylko te kadrowe, ale i biznesowe. Aż 47% osób zniechęca się do zakupu produktów lub usług firmy, która zawiodła podczas rekrutacji; tak wynika z 4. edycji badania „Candidate Experience”, zrealizowanego przez eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Eksperci zwracają uwagę, że na negatywne odczucia kandydatów często wpływa czynnik ludzki. Rekruterzy zapominają np. informować o powodach niezatrudnienia lub zakończeniu procesu. Wtedy z pomocą może im przyjść technologia, która pozwala poprawiać doświadczenia kandydatów.

– Trzech na czterech przedsiębiorców wie, że negatywne wrażenia z rekrutacji mogą mieć wpływ na decyzje zakupowe kandydatów. Taka świadomość przekłada się na większą dbałość pracodawców o prowadzone procesy rekrutacyjne, m.in. coraz więcej firm deklaruje, że kontaktuje się z aplikującymi na każdym etapie procesu. Częściej też w rekrutacji wykorzystuje się nowoczesne technologie, które wspierają rekruterów i pomagają im skupić się na wrażeniach kandydatów. Odpowiedni system m.in. umożliwia automatyczne wysyłanie informacji zwrotnych po zakończeniu danego etapu rekrutacji, a nawet jest w stanie wygenerować automatycznego SMS-a z przypomnieniem o spotkaniu. Te drobne rzeczy składają się na ostateczną opinię kandydatów, o którą warto dbać – zwraca uwagę Julia Urbańska, marketing manager w eRecruiter oraz koordynatorka Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Niezadowolony kandydat nie pozostaje bierny

Skutki negatywnych doświadczeń uczestnika procesu rekrutacyjnego, firma może odczuć na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, dotkliwe mogą okazać się straty personalne. Z badania „Candidate Experience” wynika, że co trzeci kandydat nie zaaplikuje więcej do firmy, która nie zrobiła dobrego wrażenia w procesie rekrutacji, a co piąty odradzi aplikowanie innym. Przy trudnym dla pracodawców rynku pracy, może to spotęgować trudności rekrutacyjne. Po drugie, nieprzyjazna rekrutacja może przynieść straty biznesowe. Aż 47% kandydatów, którzy wynieśli negatywne wrażenia z rekrutacji u danego pracodawcy, zmienia nastawienie do jego produktów lub usług i rezygnuje z ich zakupu. Po trzecie, ucierpieć może wizerunek firmy. 28% niezadowolonych kandydatów dzieli się złą opinią o miejscu pracy z innymi. A to oznacza, że nie tylko sam zainteresowany będzie niekorzystnie nastawiony do produktów i usług w konkretnej firmie, ale też może przekonać do tego inne osoby.

Za przyjazną rekrutacją stoją człowiek i… technologia

Aż 75% przedsiębiorców zgadza się ze stwierdzeniem, że wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie produktów i usług danej firmy. Co piąty twierdzi, że ma to zastosowanie tylko w przypadku wybranych sektorów. Na przeprowadzenie profesjonalnej rekrutacji, która przekłada się na pozytywne doświadczenia jej uczestników, wpływają przede wszystkim przygotowanie rekruterów czy dobra atmosfera, ale kandydaci doceniają też przesyłanie szczegółów spotkania rekrutacyjnego SMS-em. Z badania eRecruiter „Komunikacja z kandydatem” wynika, że już 8 na 10 preferuje taką formę komunikacji.

Ogromny wpływ na jakość procesów rekrutacyjnych mają też nowoczesne technologie. Systemy ATS wspierają rekruterów na każdym etapie procesu, w efekcie skracając czas trwania rekrutacji, obniżając jej koszty i co istotne, pozytywnie przekładając się na pozytywne wrażenia

– Budowanie pozytywnych relacji z kandydatami do pracy to coś więcej niż dobra praktyka rekrutacyjna. Kandydat wchodząc w relacje z firmą, staje się nie tylko potencjalnym pracownikiem, ale może być też klientem czy ambasadorem marki. Od tego, jak go potraktujemy, będzie zależeć nie tylko końcowy efekt procesu naboru, ale i wynik sprzedażowy organizacji. Bo jak wynika z naszego badania, niezadowolony kandydat „nie kupuje” pracodawcy – mówi Julia Urbańska z eRecruiter.

[1] Badanie „Komunikacja z kandydatem” zostało przeprowadzone przez eRecruiter metodą ankiet online i obejmowało 424 kandydatów do pracy. Badanie zrealizowano w marcu 2017 roku.

Tagi : , , , ,