woman-in-teal-white-and-black-plaid-dress-shirt-standing-1462633

Dodano 8 lipca 2020 Do Aktualności, Wyróżnione

BUDOWANIE MARKI PRACODAWCY WŚRÓD UCZNIÓW [cz. 1]

Deficyt fachowców na rynku pracy spowodował, że pracodawcy coraz częściej kierują swoje działania employerbrandingowe do uczniów. Jeśli są dobrze prowadzone, mogą wpływać na decyzje edukacyjne i zawodowe młodzieży, a co za tym idzie – zwiększać pulę kandydatów, spośród których w przyszłości będzie można rekrutować. W najbliższych artykułach przedstawimy kilka przykładów, jakie działania warto prowadzić i na co zwrócić uwagę w komunikacji do tej grupy.

ZAPLANUJ DZIAŁANIA

W działaniach EB punktem wyjścia zawsze jest ustalenie celów oraz zidentyfikowanie i poznanie grup docelowych, ich potrzeb, obaw, zainteresowań. Zdobyte w ten sposób insighty pozwolą zaplanować skuteczną kampanię oraz wskażą konkretne narzędzia i kanały, które warto wykorzystać. Inne cele i założenia będzie miała kampania skierowana do uczniów, którzy dopiero stoją przed wyborem szkoły średniej, a zupełnie inne – do tych, którzy już ją kończą i stają np. przed wyborem swojego pierwszego pracodawcy lub kontynuacją edukacji. W przypadku pierwszej grupy nie można pominąć rodziców tych uczniów, ponieważ mają oni duży wpływ na wybór dalszej ścieżki edukacyjnej swoich dzieci i przez to stanowią także pośrednią grupę docelową działań wizerunkowych. Z kolei biorąc pod uwagę potrzeby i przekonania młodzieży i rodziców zauważysz, że planowana kampania często nie może ograniczać się tylko do pokazania jakim twoja firma jest pracodawcą i przedstawienia perspektyw zatrudnienia, ale powinna także zmierzyć się ze stereotypami (np. płciowymi) związanymi z daną branżą czy zawodem.

WSPÓŁPRACUJ ZE SZKOŁAMI

Idealną przestrzeń do działań skierowanych do uczniów stanowią oczywiście same szkoły. Zidentyfikuj te z nich, które kształcą w obszarach pokrywających się z zapotrzebowaniem rekrutacyjnym twojej firmy i nawiąż z nimi współpracę. Przy braku odpowiednio wykwalikowanych pracowników na lokalnym rynku warto podejść do tego strategicznie i kompleksowo, np. obejmując poszczególne klasy patronatem. Robi tak coraz więcej firm, zyskując w ten sposób realny wpływ na proces kształcenia młodzieży i podniesienie poziomu ich umiejętności zawodowych.  W ramach umowy patronackiej pracodawcy wspierają szkołę w przygotowaniu programu nauczania dla danego zawodu i doskonaleniu kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Oferują też uczniom praktyki w swoich siedzibach oraz wyposażają pracownie szkolne w potrzebny sprzęt i materiały dydaktyczne. Ponadto niektórzy pracodawcy proponują uczniom klas patronackich dodatkowe przywileje i premie finansowe. Przykładowo Adient Seatings Poland, który objął patronatem klasy o profilach elektromechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń, oferuje uczniom tych klas kieszonkowe za pełną frekwencję na zajęciach. Osoby osiągające najlepsze wyniki otrzymują także stypendia oraz zatrudnienie zaraz po zakończeniu nauki w szkole. Patronaty nad klasami obejmują nie tylko firmy produkcyjne, ale także usługowe np. sieci handlowe (np. Auchan Retail Polska, Castorama), hotelarskie (np. Starwood Hotels & Resorts, Grupa Dobry Hotel) czy IT (Microsoft, ATOS).

Współpraca ze szkołami nie musi przybierać formy patronatu lub tylko do niego się ograniczać. Dobrym przykładem jest tu firma ATOS, która oprócz sprawowania patronatu nad klasami w wybranych bydgoskich szkołach średnich, organizuje dla tamtejszych licealistów program „Atos Excellence”. Są to dodatkowe, praktyczne zajęcia z języka niemieckiego lub francuskiego, opracowane wspólnie przez specjalistów Atos i nauczycieli języków obcych, oraz seria szkoleń technicznych i z umiejętności interpersonalnych. Najlepszym uczestnikom firma oferuje odbycie wakacyjnych praktyk.

W wielu szkołach oprócz wyposażenia ufundowanego przez daną firmę można znaleźć też strefę relaksu czy kącik wypoczynkowy założony przez danego pracodawcę. Można tam nie tylko wypocząć, ale także zapoznać się z działalnością firmy i tym, co oferuje ona pracownikom.

Jeśli w okolicy twojej firmy nie są prowadzone klasy o odpowiednim profilu, możecie ją wspólnie z wybraną szkołą stworzyć. Ważne jest wówczas wsparcie ze strony firmy w promocji takiej klasy i popularyzowanie uczonego tam zawodu, np. poprzez tworzenie treści reklamowych, organizowanie tematycznych (branżowych) warsztatów w szkołach podstawowych czy udział w targach edukacyjnych i festiwalach zawodów.

CONTENT IS KING

We wszelkich działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych kluczem do sukcesu jest dopasowany do odbiorcy przekaz. Wartościowe i interesujące treści zbudują świadomość marki pracodawcy wśród uczniów, opowiedzą  o tym, jaką jesteście firmą, co i w jaki sposób robicie, a także pokażą, jacy ludzie tam pracują. Dla rodziców z kolei warto tworzyć treści, które informują i edukują nt. działalności firmy oraz pomogą im w rozmowach z dziećmi o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Taka treść powinna być praktyczna i rzetelna, dostarczać argumentów, kto i dlaczego odnajdzie się w danym zawodzie oraz jakie są perspektywy zatrudnienia po skończeniu danej szkoły.

Wykorzystuj wiele kanałów i formatów, dobierając je odpowiednio do grupy docelowej (inne do młodzieży, inne do ich rodziców). W przypadku uczniów postaw przede wszystkim na video – to format, z którego najczęściej i najchętniej korzystają. Mów do nich ich językiem, stosuj zrozumiałą terminologię. Bądź tam, gdzie są oni – przede wszystkim na Facebooku i YouTubie. Warto też rozważyć TikToka, który w ostatnich latach zyskał ogromną popularność wśród  młodzieży i notuje coraz większe zainteresowanie firm (można tam spotkać m.in. pracowników PwC Polska opowiadających co robią w firmie i nie chodzi tylko o pracę; więcej o TikToku przeczytasz TUTAJ). W tworzenie contentu do tej grupy najlepiej zaangażować młodszych pracowników z firmy, dla których jest to naturalne środowisko i którzy dobrze się w tej roli odnajdą. Wiele firm, aby pokazać jak wygląda ich firma i praca w niej, a często także aby obalić pewne stereotypy związane z daną branżą czy firmą, angażuje w tego typu działania także youtuberów, których zaprasza do swojej siedziby a nawet do wcielenia się w rolę pracownika (np. Wojtka Kaczmarczyka z kanału „Do Roboty”).

Doskonałą okazją do zaprezentowania środowiska pracy i tego, jak funkcjonuje firma, jest organizacja dni otwartych w siedzibie lub fabryce oraz udział w spotkaniach organizowanych przez szkoły – a o tym już w następnym artykule.

***

Patrycja Kozub, Employer Branding Senior Consultant

Od ponad 10 lat związana z HR i marketingiem, a przez całą karierę zawodową – z obsługą klienta i pracą z ludźmi.

Inicjatorka i organizatorka licznych konferencji i szkoleń HR-owych i EB-owych, podczas których doszła do wniosku, że to, w czym chce się realizować, to employer branding. Od ponad 4 lat pracuje po stronie agencyjnej, z czego w MJCC od 2 lat.

Dzięki wcześniejszym doświadczeniom idealnie łączy kompetencje związane z zarządzaniem projektami i umiejętnością słuchania ludzi. Uwielbia rozmawiać (z klientami, pracownikami i kandydatami) i przekładać zdobytą wiedzę na konkretne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby biznesowe organizacji i pozwalają firmom stać się lepszymi miejscami pracy.

Jako jedna z nielicznych konsultantów EB w Polsce specjalizuje się w projektach strategicznych i komunikacyjnych dla branży produkcyjnej i pracowników „blue collars”. Pracowała m.in. dla takich firm jak Eko-Okna, Corning, Coca-Cola, Novartis czy Pepco.

Prywatnie – fanka gier planszowych, DIY i książek historycznych, a ostatnio również ekonomii behawioralnej.

Tagi : , ,