home-office-5000280_1920

Dodano 12 października 2020 Do Aktualności, Wyróżnione

Badanie wewnętrzne w czasie koronawirusa – po co i jak robić?

Badania wewnętrzne, których celem jest poznanie opinii obecnych pracowników firmy, to jeden z dwóch typów badań realizowanych w employer brandinguO ich ważnej roli pisaliśmy tutaj: klik 

Sytuacja związana z koronawirusem zrodziła nowe wyzwania dla badań wewnętrznych, a jednocześnie ogromnie podkreśliła potrzebę szybkiego rozpoznawania nastrojów panujących w firmach w tym czasie. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja spowodowała, że szczególnego znaczenia nabrało tempo działania. Dotyczyło to zarówno samego przygotowania i realizacji badań, które musiały być szybkie, jak późniejszego wdrożenia w firmie rozwiązań, których oczekują pracownicy. To właśnie czas okaz się kluczowym elementem badań wewnętrznych podczas pandemii. 

Po co robić badania wewnętrzne? 

Po pierwsze badania warto zrealizować po to, żeby spojrzeć na własną organizację od środka, oczami pracowników. Nikt tak jak oni nie wie, gdzie i jakiego rodzaju problemy pojawiają się w organizacjiTo również łatwy sposób na poznanie oczekiwań pracowników. Oczywiście nie należy mylić tego z listą życzeń i zakładać zrealizowania jej w 100%, chociaż warto pamiętać, że badanie zawsze jest formą obietnicy złożonej pracownikom. Chodzi zatem o zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb, aby w późniejszym etapie podjąć ich realizację lub eliminować problemy. 

Po drugie, badania same w sobie stanowią dowód zaangażowania pracodawcy w budowanie dobrych relacji w organizacji. Pozwala wyjść do pracowników i pokaz im, że to, co robią, ma znaczenie, że firma liczy się z ich opiniami, a ich sugestie będą brane pod uwagęŻe ważne jest ich samopoczucie, jakość przestrzeni, w której pracują, a także relacje panujące w zespołach. Badania wewnętrzne są również doskonałą metodą na poznawanie pomysłów pracowników i zbieranie inicjatyw, które mogą usprawnić działanie firmy. Tym samym mogą wzmagać zaangażowanie oraz poczucie sprawczości. 

W nowych warunkach pracy badania wewnętrzne spełniają dodatkową rolę – pozwalają monitorować nastroje pracowników i to, jak radzą sobie oni zmieniającej się rzeczywistości. Przeniesienie pracy do domu mogło być dla nich wielkim wyzwaniem, ale otworzyło również wiele możliwości, gdy strefa prywatna zaczęła przenikać się z zawodową. Jak poznać i wykorzystać te doświadczenia własnych pracowników? Poprzez badania wewnętrzneHR-owi pomogą uspokoić samego pracodawcę, gdy okaże się, że rozwiązania zastosowane w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne zostały ocenione pozytywnie. 

Jak robić badania wewnętrzne podczas pandemii? 

Do wyboru mamy dwie metody: ilościową i jakościową. Ciekawym i bardzo efektywnym rozwiązaniem jest łączenie ich i przeprowadzanie obu rodzajów badań. 

Najszybszym sposobem jest przygotowanie ankiety on-line i udostępnienie jej pracownikom do wypełnienia w określonym terminie. Dzięki temu w bardzo ekonomiczny sposób otrzymamy odpowiedzi na pytania, które są w danym czasie priorytetowe. Ważne jest, by kwestionariusz zawierał jedynie najistotniejsze pytania i umożliwiał udzielenie pełnego przekroju odpowiedzi, a także analizę zależności między nimi – przynajmniej w podstawowym zakresie (np. różnice w opiniach osób z różnych działów lub lokalizacji)Wyniki badań ilościowych są interpretowane przy użyciu narzędzi statystycznych. Warto jednak pamiętać, że trafność interpretacji w tym wypadku jest tym lepsza, im większa liczba badanych. 

Po zdiagnozowaniu najczęściej pojawiających się problemów, kolejnym etapem badania wewnętrznego mogą być badania jakościowe, które pogłębią wiedzę pozyskaną w ankiecieŁatwym rozwiązaniem są w tym wypadku wywiady telefoniczne przeprowadzone z pracownikami, ponieważ zapewniają poczucie bezpieczeństwa (zwłaszcza wobec ograniczenia spotkań bezpośrednich), komfort oraz swobodę wypowiedzi. Każdy z wywiadów jest umawiany z wyprzedzeniem i przebiega w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz, aby pozyskane informacje można było analizować tematycznie. Badania jakościowe przeprowadzane są na mniejszej próbie wybranych pracowników niż ankieta i nie podlegają analizie statystycznej. Umożliwiają za to poznanie szczegółowych motywacji leżących u podstaw najbardziej intrygujących wyników badania ilościowego czy wyjaśnienie pozornych niespójności w opiniach pracowników. 

Na zakończenie warto dodać, że badania wewnętrzne stają się codziennością w coraz większej liczbie firm, a przeprowadzone we właściwy sposób budują zaufanie i wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy. Systematycznie, a nawet cyklicznie, przeprowadzane badania są dobrą praktyką, pozwalającą na diagnozowanie od środka zarówno ewentualnych problemów, jak i mocnych stron w relacji pracodawcy z pracownikamiW czasie budowania nowej rzeczywistości tego rodzaju wiedza tym bardziej pozwala na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 

Małgorzata Rogowska 

Tagi : , ,